Olje og gass sto for 11,3 prosent av statens inntekter

Publisert

SSB har nå lagt frem oppdaterte tall for statens inntekter og utgifter. De viser at inntektene totalt sett økte med 2,5 prosent sammenlignet med første kvartal i fjor, men at utgiftene økte med hele 11,0 prosent. Dermed endte inntektene på 316 milliarder, mens utgiftene kom opp i hele 341 milliarder kroner. Det betyr at staten endte med et underskudd på 26 milliarder kroner som må dekkes opp gjennom overføring fra oljefondet.

Når det gjelder olje- og gassinntektene skulle man kanskje tro at inntektene ville være markant høyere i årets første kvartal enn i samme periode i fjor. Oljeprisen har jo tatt seg kraftig opp, og holdt seg stabilt på mellom 50 og 55 dollar fatet i årets første kvartal.

Slik gikk det likevel ikke. Skatteinntektene fra utvinning av petroleum fallt fra 11,3 milliarder til 9,2 milliarder kroner. Samtidig falt inntektene fra avgifter på utvinning fra 238 til 135 millioner kroner. Utbyttet fra Statoil gikk også fra 4 milliarder til null kroner.

På den annen side økte kontantstrømmen fra Statens Direkte Økonomiske Engasjement (SDØE) fra 22,3 til 26,3 milliarder kroner. Dermed endte petroleumsinntektene på 35,6 milliarder kroner totalt, ned fra 37,9 milliarder kroner i første kvartal i fjor.

Les også: Oljeprisen er for lav for statsbudsjettet