SSB: Olje og gass bidro med 30,8 milliarder i skatt hittil i år

Publisert

Det er gode tider i oljebransjen igjen nå som oljeprisen har tatt seg kraftig opp. Det gir også utslag for skatteinntektene som den norske stat drar inn.

I  de fem månedene frem til og med mai fikk Norge inn 11,2 milliarder kroner i ordinær skatt på utvinning av petroleum, og 19,6 milliarder gjennom særskatten på petroleumsutvinning. Totalt utgjorde det 30,8 milliarder skattekroner, og det er hele 12,9 milliarder mer enn på samme tid i fjor.

Totalt har Norge dratt inn 426,3 milliarder kroner i skatt så langt i år. Av det bidro olje- og gassbransjen også med skatteinntekter fra leverandørindustrien, samt skatt på lønningene til de omtrent 170.000 som jobber i bransjen. Disse tallene fremkommer imidlertid ikke i skattestatistikken til SSB.

30,8 milliarder kroner tilsvarer nesten budsjettet til Statens vegvesen. Det er i år på 31,3 milliarder kroner.

Les også: