Olje og gass løftet handelsoverskuddet

Publisert

SSB har i dag lagt frem oppdaterte tall for handelsbalansen, og de viser en god utvikling takket være høyere inntekter fra eksport av olje og gass.

- I april utgjorde eksporten 66,2 milliarder kroner, 7,5 prosent mer enn i april 2016. Økte inntekter fra sokkelvarer som olje og naturgass bidro til et solid handelsoverskudd i april, skriver SSB.

Handelsoverskuddet endte på 22,2 milliarder kroner i april, og det er en tilnærmet dobling fra året før.

Den kraftige økningen skyldes i hovedsak økte priser for olje og gass, og kommer på tross av at fastlandseksporten i samme periode ble redusert med 812 millioner kroner. Det var også en nedgang i vareimporten.

- Eksportverdien for råolje utgjorde i april 19,2 milliarder kroner, over 30 prosent mer enn i samme måned et år tilbake. Fordi antall eksporterte fat råolje var omtrent som i april i fjor, skyldes veksten prisoppgang på nær 100 kroner per fat, skriver SSB.

Les også: