Olje og gass er den store norske CO2-synderen

Publisert

Nå har SSB kommet med oppdaterte tall om norske utslipp for 2015, og de viser at utslippene fra norsk territorium økte.

Sammenlignet med året før, økte utslippene totalt sett med 1,1 prosent og endte på 53,9 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Det er 4,2 prosent høyere enn i 1990, som er året Norge tar utgangspunkt i når våre klimaforpliktelser beregnes.

- Fra 2014 til 2015 økte klimagassutslippene med nesten 600 000 tonn. I 2015 lå dermed klimagassutslippene 4,2 prosent over utslippene i 1990. Det aller meste av veksten det siste året skyldtes CO2-utslipp fra olje- og gassutvinning, der økt produksjon medførte økt forbruk av naturgass, skriver SSB.

Olje- og gassutvinning står for 28 prosent av de totale norske klimagassutslippene i 2015.
Olje- og gassutvinning står for 28 prosent av de totale norske klimagassutslippene i 2015.

Utslippene fra olje og gass er den store synderen. Den økte med 2,5 prosent fra 2014 til 2015, og fra 1990 er økningen på hele 83,3 prosent. Nå står norsk olje- og gassutvinning for hele 15,1 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Det betyr at bransjen står for hele 28 prosent av de totale norske klimautslippene i 2015.

Så skal det sies at olje og gass langt fra er alene om å slippe ut CO2. Industri og bergverk økte også utslippene med 2,5 prosent fra 2014 til 2015. Forskjellen er at de har klart å kutte med 39,3 prosent siden 1990, og fra 2006 har de hatt lavere CO2-utslipp enn olje- og gassbransjen.

Hvis Norge skal klare å innfri målene fra Paris-avtalen må vi klare å kutte 800.000 tonn CO2-utslipp hvert eneste år fremover. Det går dårlig hvis utslippene fortsetter å øke.

enerWE tok derfor kontakt med interesseorganisasjonen Norsk Olje og Gass for å spørre om hvorfor CO2-utslippene fra norsk olje og gass øker.

- Økningen fra 2014-2015 skyldes økt produksjon, men det er viktig å få med seg at klimagassutslipp per produsert enhet gikk ned litt fra 52,9 kg CO2 per produsert enhet til 52,5 kg per enhet, sier Hildegunn T. Blindheim, direktør for klima og miljø i Norsk Olje og Gass, til enerWE.

Hun forteller at bruttoproduksjonen på norsk sokkel økte fra 208 millioner toll i 2014 til 216 millioner tonn i 2015.

Samtidig påpeker hun at det er litt forskjellige tall ute og går. Norsk Olje og Gass tar utgangspunkt i alt som er inkludert i Petroleumsskatteloven, mens SSB definerer Olje- og gassvirksomheten i henhold til norsk standard for næringsinndeling. De kommer derfor til litt andre tall, men utviklingen bekreftes også av disse tallene.

- Ifølge våre tall økte våre CO2-utslipp fra 13,1 mill tonn i 2014 til 13,5 mill tonn i 2015. Dette var en økning på ca 3 prosent, sier Blindheim.

Det er en direkte sammenheng mellom hvor mye olje og gass som produseres, og hvor store CO2-utslippene blir.

- Utslipp fra norsk sokkel varierer litt fra år til år avhengig av produksjon, hvis produksjon øker, øker utslippene, hvis for eksempel noen felt er nedstengt deler av året på grunn av ombygginger ellerforbedringer, så kan utslippene reduseres noe, forteller Blindheim.

Blindheim vil likevel ikke være med på at Paris-avtalens forpliktelser om å kutte utslippene med 800.000 tonn hvert år fremover betyr at Norge må kutte i olje- og gassutvinningen.

- Nei, utslipp fra olje og gassproduksjon og landbasert industri er en del av kvotepliktig sektor i EU. Her er det satt et tak for hvor høye klimagassutslipp europeisk industri totalt er tillatt å slippe ut, og dette taket senkes hvert år. Europeisk og norsk industri skal til sammen redusere klimagassutslipp med 43 prosent fra 2005 til 2030. Det betyr ikke at olje- og gassproduksjonen i Norge må reduseres, men bransjen må utvikle teknologi og finne gode tiltak for å sikre energieffektiv produksjon av olje og gass, sier Blindheim.

Hun mener at nøkkelen ligger i å gjøre produksjonen mer effektiv.

- Å finne og gjennomføre tiltak som gjør olje og gassproduksjonen på norsk sokkel mer effektiv og med mindre klimagassutslipp per produserte enhet er derfor viktig. Bransjen har satt seg konkrete mål på å gjennomføre slike tiltak både for 2020 og 2030, og jobber målrettet for å oppnå disse målene, sier Blindheim.

Les også:

Powered by Labrador CMS