Olje og gass doblet handelsoverskuddet

Publisert

Handelsoverskuddet endte på 23,5 milliarder kroner i februar, noe som er mer enn en dobling siden februar i fjor. SSB skriver at oppgangen i all hovedsak er drevet av økt pris på olje og gass.

- Eksporten av råolje utgjorde 18,6 milliarder kroner i februar, noe som er 51,9 prosent mer enn tilsvarende periode i fjor. Verdiøkningen skyldes oljeprisen, som stort sett har hatt en oppadgående trend siden en bunnotering i januar 2016. Oljeprisen gikk noe ned fra januar i år, men har de siste tolv månedene økt med 57,7 prosent, fra 284 til 447 kroner fatet. I samme periode gikk eksportvolumet tilbake 3,6 prosent, og utførselen i februar var på 41,6 millioner fat, skriver SSB.

I februar var gasseksporten større enn oljeeksporten.

- Betydelig oppgang var det også i eksportverdien for naturgass som endte på 19,1 milliarder kroner i februar – opp 21,8 prosent fra februar i fjor. Veksten skyldes utviklingen i prisen på naturgass i gassform som har økt med 28,9 prosent de siste tolv månedene. Antallet eksporterte standard kubikkmeter var 9,6 milliarder, som innebærer en nedgang på 3,6 prosent fra februar i fjor, skriver SSB.

Totalt eksporterte Norge varer for 71,2 milliarder kroner i februar. Av det utgjorde fastlandseksporten 31,9 milliarder, noe som er en nedgang på 1,2 prosent.