- Olje- og gassnæringen er den tyngste kompetanse-, teknologi- og innovasjonsnæringen i Norge

Publisert

Tidligere konsernsjef i Kongsberg Gruppen ASA, Walter Qvam, vil lede arbeidet med et nytt KonKraft-prosjekt "Konkurransekraft – norsk sokkel i endring".  Formålet med prosjektet er å sikre verdiskaping, arbeidsplasser og global konkurransekraft for den norske olje- og gassnæringen på lang sikt.

- Olje- og gassnæringen er den tyngste kompetanse-, teknologi- og innovasjonsnæringen i Norge. Det er avgjørende at vi som samfunn forvalter denne posisjonen godt i tiårene som kommer, sier Walter Qvam utvalgsleder for KonKraft-prosjektet, i en pressemelding.

Qvam mener at den globale energi-, klima- og teknologiutviklingen gir oss en mulighet til å styrke konkurransekraften til norsk sokkel gjennom at bransjen samlet revurderer sine samhandlingsmønstre, sin digitalisering og sin produktivitet.

– Det ligger et betydelig forbedringspotensial her. Med dette initiativet tar olje- og gassnæringen fatt på det som kan bli en ny industrialisering, både i og fra olje- og gassnæringen. Jeg ser frem til å jobbe med konkrete tiltak for å bringe næringen inn i en ny, viktig og spennende fase, sier Qvam.

KonKraft er en samarbeidsarena for Norsk olje og gass, Norsk Industri, Norges Rederiforbund og Landsorganisasjonen i Norge (LO), med LO-forbundene Fellesforbundet og Industri Energi.

31. januar 2017 vedtok KonKrafts Råd oppstart av prosjektet "Konkurransekraft – norsk sokkel i endring". Det er nedsatt et utvalg bestående av representanter fra selskapene til organisasjonene, som skal levere en innstilling innen 1. januar 2018. Utvalget vil nedsette nødvendige arbeidsgrupper etter behov. Ståle Tungesvik vil fungere som prosjektleder.

Representanter i utvalget pr. 31. januar 2017:

 • Walter Qvam, Leder av utvalget
 • Jannicke Nilsson, Konserndirektør, Statoil
 • Alv Solheim, Technical Director/ Deputy Managing Director, Wintershall
 • Atle Tranøy, Konserntillitsvalgt Aker ASA       
 • Hans-Christian Gabrielsen, Nestleder LO
 • Lill Heidi Bakkerud, Leder av Industri Energi Statoil
 • Jan Arve Haugan, Konsernsjef, Kværner
 • Jan Skogseth, Aibel
 • Jakob Korsgaard, CEO, Mærsk Drilling Norge
 • Monica Bjørkmann, Vice President, Subsea7
 • Ståle Tungesvik, Prosjektleder
 •  

  Viktige temaer for utvalget vil være:

  • Sikre at kostnadsreduksjoner og tiltak fører til reelle, varige og langsiktige endringer.
  • Sikre et aktivitetsnivå som opprettholder og videreutvikler den norske kompetanse- og leverandørklyngen.
  • At høy norsk andel er attraktivt både i forhold til bedriftsøkonomiske og samfunnsøkonomiske hensyn.
  • Foreslå overfor myndighetene nødvendige forbedringer i rammebetingelsene.
  • Anbefale tiltak fra bransjen og fra myndighetene for å realisere samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter.
  • Foreslå kortsiktige tiltak dersom det gir grunnlag for å sikre langsiktig verdiskaping.
  • Ivareta relevante deler av handlingsplanen for "Veikart for norsk sokkel - verdiskapning og reduserte klimagassutslipp på norsk sokkel fram mot 2030 og 2050".
  • Øke bruken av digitale løsninger, automatisering og robotisering.
  • Øke innsatsen innen standardisering, forenkling og industrialisering.
  • Øke kostnadseffektiviteten i virksomheten til olje- og gassnæringen.
  • Styrke samarbeidet mellom operatører og leverandører gjennom økt samhandling, effektive grensesnitt, gjenbruk av løsninger og erfaringsoverføring.