Olje- og gassindustrien er nest dårligst på likestilling på ledernivå

Publisert

Vil du opp og frem som kvinne i oljebransjen må du passe deg for å snakke om kjønn. Det forteller forsker bak to nye forskningsartikler publisert i antologien Bodies, Symbols and Organizational Practises: the Gendered Dynamics of Power.

Olje- og gassindustrien er nummer to på listen over bransjene i norsk arbeidsliv med minst likestilling på ledernivå. Mens vi finner 16 prosent kvinner i toppledergrupper, er det kun 9 prosent kvinner i mellomlederposisjoner, ifølge CORE topplederbarometer.

Likevel bruker lederne et kjønnsnøytralt språk når de forteller om sin vei til toppen.

– Kvinnene jeg har intervjuet snakker ikke om menn og kvinner, men om ansatte. Dette språket er veldig gjennomført. Siden det ikke er mange kvinner i industrien, blir de opptatt av å nedtone sin rolle som kvinne, sier Marit Aure, førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsvitenskap, UIT Norges arktiske universitet.

Aure har intervjuet en rekke kvinnelige toppledere i tre multinasjonale selskaper i den norske petroleumsindustrien. Når Aure spør kvinnene om hvorfor nettopp de endte som ledere, forteller de om rekrutteringsprosesser bygget på gjennomsiktighet, kjønnsnøytralitet og individuell kompetanse.

– Mange av kvinnene forteller at de ikke hadde planlagt å bli ledere, men at «det bare ble sånn». De beskriver hvordan de ble identifisert som talenter tidlig i karrieren. Det ga dem stadig nye muligheter og utfordringer i organisasjonen, sier Aure.

– Siden det ikke er mange kvinner i industrien, blir de opptatt av å nedtone sin rolle som kvinne, sier Aure.

Hun påpeker samtidig at de kvinnelige lederne på ingen måte tror at den skjeve kjønnsfordelingen vil rette seg opp av seg selv. De har et bevisst forhold til kjønn og vet godt at det er kjønnede strukturer i bedriften, mener hun.

I mannsdominerte organisasjoner blir man også svært synlig som kvinne, forteller Aure. Det kan ligge et «mistankens slør» over en kvinne som blir forfremmet og får lederposisjon: Kanskje skjer det fordi hun er kvinne, og ikke fordi hun har gjort en god jobb?

– Derfor er kvinnene veldig opptatt av å snakke om kompetanse, utdanning, og erfaring. De vil ikke skape inntrykk av at det er noe annet som har hjulpet dem frem, sier Aure.

Les hele intervjuet på Kjønnsforskning.no.