Olje- og gasselskapene satser på strøm

Publisert

Shell har store gassreserver

Royal Dutch Shell’s beslutning om å selge elektrisitet direkte til industrielle kunder er både intelligent og kreativ, skriver Nick Butler i en kommentator i Financial Times. Skiftet er strategisk og demonstrerer hvordan olje- og gasselskaper kan tilpasse seg en ny verden med lavere utslipp av karbon.

Shell har tilgang til store gassreserver og kan gi stor forutsigbarhet når det gjelder produksjon av strøm. Det gjør at de kan inngå lange avtaler med industrielle kunder.

Butler skriver videre at Shells satsning utgjør en trussel for de som allerede tilbyr strøm.

Statoil selger allerede strøm

Statoil opererer allerede i strømmarkedet ved å selge kraft fra egen produksjon fra offshore vind.

- Hvor langt ned i sluttbrukerkjeden vi ønsker å opererer vil vurderes løpende med utgangspunkt i markedsutviklingen og størrelsen på vår egen portefølje, forteller Bård Glad Pedersen, Vice President, Media Relations Corporate affairs i Statoil.   

En trussel for tradisjonelle strømleverandører

enerWE har kontaktet strømleverandører for å høre om de ser på olje- og gasselskapene som fremtidige trusler også på privatmarkedet.

- Det er allerede sterk konkurranse i strømmarkedet. Vi er vant til å konkurrere, og dersom oljeselskapene blir med i konkurransen er dette bare en ekstra spennende utfordring, forteller Jan Jansrud, daglig leder i Gudbrandsdal Energi til enerWE.

- Det må være godt nytt for alle som er opptatt av klima og fornybar energi at oljeselskapene tenker på nye forretningsområder, forteller Jeanne Katralen Tjomsland, Direktør HR og kommunikasjon i Fjordkraft til enerWE. Shell vil helt sikker bli en dyktig og spennende aktør, og ønskes hjertelig velkommen.

Hun påpeker at en eventuell strømsatsning i Norge vil være en strategisk endring for A/S Norske Shell.

- Shell har jo vært i privatmarkedet i Norge for mange år siden, og solgte sine omlag 70.000 kunder til NorgesEnergi i 2004. Shell trakk seg ut av bedriftsmarkedet for strøm i 2015 og Fjordkraft kjøpte og overtok denne porteføljen med storkunder. Begge gangene ble årsakene til at de trakk seg ut av strømsalg ikke inngikk i selskapets fremtidige strategi.

Oljeselskapene blir energiselskap

Thina Saltvedt, oljeanalytiker i Nordea forteller at Shells satsning er fortsettelsen på en trend.

- Shell beveger seg mer og mer mot å bli et energiselskap med økende fokus på gass og fornybar fra å være et oljeselskap, forteller hun til enerWE. Shell satser også på fremtidens transport hvor hydrogen og elektrisitet vil komme inn i porteføljen som vil erstatte bensin og diesel. Vi kan ikke se bort fra at Shell etter hvert kan bli en konkurrent også på det norske strømmarkedet, men i utgangspunktet antar jeg at de i første rekke vil satse i land hvor de kan konkurrere med i første rekke kull og olje. Norge er jo i utgangspunktet nesten 100 % fornybart gjennom vannkraft.

Saltvedt sier at hvis vi skal følge opp om Parisavtalen så må utslippene ved energiproduksjon og forbruk ned.

Gass er renere enn kull

- Gass er et renere alternativ til kull og olje i elektrisitetsproduksjon, sier Saltvedt. Shell lanserte også i fjor en ny avdeling New Energies som vil fokusere på lav-karbon alternativer og fornybar energi. I tillegg er som sagt Shell opptatt av fremtidens transport og ønsker nok derfor ta del i endringene som skjer i transportsektoren. Storbritannia publiserte for kort tid siden at de vil forby salg av diesel- og bensinbiler etter 2040 - det samme hadde Frankrike allerede gjort. Shell har vært veldig tidlig fremoverlente med å tilpasse seg de store endringene i energimarkedene og dette er en fortsettelse av denne prosessen.

Må tilby produkter med lav produksjonspris

Andreas Thorsheim er gründer og daglig leder i solcelleselskapet Otovo. Han forteller til enerWE at det er gledelig at flere ser at fremtiden er elektrisk, og at verdiene i energimarkedet i hovedsak vil gjøres nært kunden, ikke produksjon eller distribusjon.

- Man må jo tilby produkter som har lav produksjonspris, og der ser sol og vind stadig mer ut som vinnerne og kull, olje og atom ut som taperne. Jeg forstår aktører som vil vekte seg opp i de mest interessante kraftformene for fremtiden.

Jan Soppeland er kommunikasjonsdirektør i A/S Norske Shell. Han forteller til enerWE at de følger med på det som nå skjer.

- A/S Norske Shell har i dag ikke konkrete planer på dette området, men som resten av Shell-gruppen er vi åpne for muligheter som fremtidens energiløsninger og markeder kan skape.