Olje- og energiministeren: - Dette skaper muligheter for mitt barnebarn som ble født i går, for de som blir født i dag og årene fremover

Publisert

enerWE var tilstede på kontoret til Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg i forbindelse med overrekkelsen av en stor, hard pakke til Equinor. Vi spurte ministeren om hva som var under gavepapiret.

- Pakken inneholder tillatelsen til utvidelse av Troll Fase 3, forteller Freiberg til enerWE. Dette er en kjempeviktig utvidelse som gjør at vi får forlenget feltet og produsert fantastisk gass som Europa har behov for. 

Vi ber ministeren holde en kort historietime for oss med tanke på hva Troll-feltet har betydd for Norge.

- Fra feltet ble åpnet i 1995 og frem til nå har feltet generert 1.000.000.000.000 kroner i inntekter. Det er enorme verdier som har hatt enormt stor betydning for veldig mange mennesker. 

Ministeren runder av historietimen og fortsetter med å fortelle hva Troll-feltet vil bety for landet vårt fremover.

- Med det vi har gjort i dag med å forlenge feltets levetid, så kommer feltet de neste tiårene til å generere enda mer penger enn hva det har gjort i dag. Det er en ganske god beskrivelse av hvor enormt dette er, og hvor viktig dette er for Norge som nasjon. 

Dersom vi viderefører analogien med at videreføringen av Troll-feltet er julegaven, og Kjell-Børge Freiberg er julenissen, så må da Torger Rød, prosjektdirektør i Equinor være barnet som får lov til å åpne en stor julegave på lille julaften.

- Dette vil bety store inntekter for landet vårt, forteller Torger Rød til enerWE. Troll-feltet har produsert i mer enn 20 år, og mer enn 65 % av gassen er fortsatt igjen i Troll-feltet. Vi prater om en pengestrøm på mer enn 1.600.000.000.000 kroner i fremtiden for Equinor og partnere, og ikke minst store inntekter for Norge. 

Siv Irene Skadsem er Direktør, Brown field og tie-backs i Equinor. Vi spør henne om når vi kan forvente oppstart av Troll Fase.

- Oppstarten er våren 2021, forteller hun til enerWE. 

Bjørn Laastad er Prosjektdirektør, Troll fase 3, Equinor. Han forteller at investeringene i Troll Fase 3 vil ligge på 7.800.000.000 kroner. 

- Vi har regnet ut at ca. 70 % av våre kontrakter kommer til å gå til norske leverandører. 

Når enerWE er ute og møter leverandørindustrien så er mange misfornøyde med at kostnadskuttene i Equinor først og fremst rammer dem. De hevder at de må kutte til beinet slik at de leverer tilbud de taper på. Vi spør derfor Siv Irene Skadsem om hva hun tenker rundt dette.

- Jeg tenker at vi må være konkurransedyktige hele veien, også norsk leverandørindustri. Så er det å få konkurranse og få feltene bærekraftige. Det tjener både leverandørindustrien og vi på. Fremover må vi også gjøre innsparinger for å realisere den porteføljen som ligger foran oss. Vi må jobbe videre med å bli mer og mer kostnadseffektive. Da ligger det mye på hvordan vi samhandler, og på digitaliseringsmuligheter. 

Torger Rød utfyller.

- Sånn som vi har jobbet på Troll Fase 3 og i alle prosjekter i Equinor, så har vi fokus på hvordan vi bygger og hva vi bygger. Vi ønsker å få til varig endring. Hvis du ser på en viktig del av Troll Fase 3 som er subseaanlegget, så har vi gjennom godt og tett samarbeid med leverandørene forenklet dette. Det betyr at vi har tatt vekk 30.000 kg. med stål per brønn, og det er en varig endring og det bringer kostnadene ned. Det gjør Equinor mer konkurransedyktig, og det leverandørene som selger dette til Equinor mer konkurransedyktig. Vi ønsker å få et godt samarbeid slik at vi kan gjøre hverandre mer konkurransedyktige. Det er Trollprosjektet et godt eksempel på. Leverandørene leverer godt og skal tjene penger på et prosjekt som dette. 

I desember er det et stort internasjonalt klimatoppmøte i Polen. Beskjeden så langt fra møtet er at vi må gjøre drastiske endringer for å dra ned CO2-utslippet. Vi spør derfor Kjell-Børge Freiberg om julegaven han i dag gav til Torger Rød har en bismak.

- Klimautfordringene er globale, og de må løses globalt. Norge gjør sitt, og de andre landene må gjøre sitt dersom vi skal være i nærheten av å nå Parisavtalens mål. Her mener jeg norsk gass spiller en viktig rolle. Dersom du tar norsk gass ut av Europa, så må energien erstattes av noe annet. Noe annet vil være kull, og det vil definitivt ikke være et bidrag for å nå målene i Parisavtalen. Ergo så spiller norsk gass en viktig rolle i det globale problemet som vi har for å nå Parisavtalens mål.

Flere analysebyråer og forskningsmiljøer mener det ikke vil være et fremtidig marked for norsk gass i Europa dersom vi ikke lykkes med fullskala CO2-fangst, transport og lagring (CCS). Vi spør Olje- og energiminister Kjell-Børg Freiberg om hva han tror.

- Det er det fremtiden som må bevise. Vi jobber knallhardt med vårt CCS-prosjekt frem mot investeringsbeslutning. Så er det fremtiden som vil vise om vi lykkes med det, eller det er andre CCS-prosjekter som lykkes. Det Internasjonale Energibyrået (IEA) som la frem sin rapport nylig var ganske tydelig på at dersom vi skal være i nærheten av å nå målene i Parisavtalen, så må vi få på plass CO2-rensning. Det understreker viktigheten av dette prosjektet. Det følger regjeringen opp. 

Vi spør også Torger Rød om han synes gavepakken fra ministeren har en bismak med de menneskeskapte klimaendringene som bakteppe.

- Nei, dette prosjektet bidrar jo virkelig til å kutte CO2. I Equinor har vi tre strategiske fokus. Alltid sikker, høy verdi og lav karbon. På Troll Fase 3 har vi et energifotavtrykk på 0,1 kg. per fat som er ekstremt lavt. Globalt er gjennomsnittet 17,6 kg, så Troll er ren og langsiktig energi. Det er utrolig viktig for å møte de ambisjonene vi har for å redusere CO2-utslippet. Troll er kjempeviktig i denne sammenhengen. 

Under overrekkelsen av gavepakken til Torger Rød og Equinor fortalte ministeren som også var julenisse for anledningen at han nylig var blitt bestefar. Vi spør han om han tror barnebarnet hans kommer til å få seg en jobb på Troll-feltet.

- Det vil jo være fremtiden som beviser dette.  Men det gir en mulighet, og det er kanskje det aller viktigste. Dette skaper muligheter for mitt barnebarn som ble født i går, for de som blir født i dag og årene fremover. Så kommer dette feltet til å ha betydning sett i forhold til den verdiskapningen det har, samt at de skaper behov for arbeidskraft.