Foto: Ovidia Eriksen
Foto: Ovidia Eriksen

Olje - og gassfunn på Brasse

Publisert

Skal undersøke lønnsomheten nærmere. 

Under boringen av Brasse melder Faroe i en pressemelding om at de har påtruffet en gasskolonne på omkring 18 meter, og en oljekolonne på omkring 21 meter, og har besluttet å bore et sidesteg for å kartlegge omfanget av funnet.

— Vi er veldig glad for å kunne rapportere om funn av olje og gass i Brasse-prospektet, og ser frem til resultatet av sidesteget. Brønnen, som ligger i et av våre kjerneområder, blir boret til en lav kostnad, sier Helge Hammer, COO i Faroe Petroleum plc og sjef for Faroe Petroleums virksomhet i Norge i pressemeldingen. 

— Hvis det viser seg at funnet i Brasse er kommersielt drivverdig, vil feltet kunne knyttes tilbake til produksjonsplattformen på Brage, som vi allerede er medeier i, eller benytte andre produksjonsinnretninger nær Brasse. Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart sidesteget er ferdigboret, og vi vet mer, avslutter Hammer.