Økte utslipp i sjøen på norsk sokkel

Publisert

Målene om nullutslipp av tilsatte miljøfarlige kjemikalier på norsk sokkel er lenger unna enn tidligere, konkluderer Miljødirektoratet. Samtidig øker utslippene av såkalt dispergert olje.

Siden 2010 har utslippene av dispergert olje og naturlig forekommende miljøgifter økt. Miljødirektoratet mener en skjerping av kravene overfor operatørene på norsk sokkel kan bidra til å redusere disse utslippene.

Samtidig opplever direktoratet at målet om nullutslipp av miljøfarlige kjemikalier er lenger unna enn i 2010.

– Miljødirektoratet vil følge opp operatørenes arbeid med å erstatte tilsatte miljøfarlige kjemikalier med mer miljøvennlige alternativer, men vi ser at det vil være vanskelig å oppnå null utslipp, sier avdelingsdirektør Signe Nåmdal i Miljødirektoratet. (©NTB)