Økte inntekter for Equinor – men svakere enn ventet

Publisert

Sterk drift og høy produksjon ga solide resultater for Equinor i fjerde kvartal 2018, Selskapet hadde et justert driftsresultat på 4,4 milliarder dollar.

– Sterk drift og høy produksjon ga solide resultater og kontantstrøm i et kvartal med betydelige markedssvingninger. Vi leverte økt avkastning for året som helhet, og forventer økt inntjening også framover. Etter sterke forbedringer de senere år, forslår styret å øke kvartalsutbyttet med 13 prosent til 0,26 amerikanske dollar per aksje, sier konsernsjef Eldar Sætre i en pressemelding onsdag morgen.

Konsernsjef Sætre konstaterer samtidig at selskapet gjennom kvartalet har styrket sin finansielle posisjon og redusert gjeldsgraden.

– Kontantstrømmen var sterk fra alle deler av virksomheten. Med en gjennomsnittlig oljepris på 71 dollar per fat, genererte vi godt over 6 milliarder i organisk fri kontantstrøm for året. Vi har også gjennomført flere verdiøkende transaksjoner, styrket vår finansielle posisjon, og redusert gjeldsgraden fra 29 til 22, 2 prosent.

Totalt hadde Equinor i fjerde kvartal i fjor en omsetning på 21,72 milliarder dollar, noe som er en økning fra 17,11 milliarder dollar i samme periode i 2017.

Høy produksjon og høyere priser

Selskapets justerte driftsresultatet i fjerde kvartal havnet på 4,4 milliarder dollar, opp fra 4 milliarder i samme kvartal i fjor. Analytikere hadde på forhånd ventet et resultat på 4,78 milliarder dollar, ifølge TDN Direkt. Det justerte driftsresultatet er dermed lavere enn ventet.

Bunnlinjen viser et resultat på 3,37 milliarder dollar i fjerde kvartal, og steg dermed fra 1,67 milliarder dollar i fjor. Gjeldsgraden er samtidig redusert til 22,2 prosent

Petroleumsgiganten sier at høy produksjon og høyere priser bidro til et styrket resultat, men det betydelige fallet i oljeprisen gjennom kvartalet ga samtidig en negativ engangseffekt. I tillegg ble tallet svekket av leteaktivitet og lavere marginer fra raffinering og produkthandel.

Selskapet forventer at produksjonen i 2019 skal ligge på om lag samme nivå som i 2018. I tillegg forventes en gjennomsnittlig årlig produksjonsvekst på om lag 3 prosent fra 2019 til 2025.

Rekordhøy produksjon

Den samlede produksjonen til Equinor økte i fjerde kvartal og havnet på 2,170 millioner fat oljeekvivalenter per dag, en økning fra 2,134 millioner i fjor. Nye felt som kom i produksjon, porteføljeendringer og nye brønner trekkes fram som hovedårsak til økningen. Produksjonen ble imidlertid delvis påvirket av forventet naturlig produksjonsnedgang og redusert gassavtak.

Equinor leverte i 2018 den høyeste produksjonen noen gang, der den underliggende produksjonsveksten er på mer enn 2 prosent.

Sætre leder et selskap han fastslår er godt posisjonert for lønnsom vekst i årene framover, og viser blant annet til at Equinor har en rekke prosjekter som kommer i produksjon mot 2025. I 2019 starter produksjonen fra Johan Sverdrup, som ifølge Sætre forventes å levere en total platåproduksjon på nær 300.000 fat per dag til Equinor.

(©NTB)