Økt produksjon i oktober, men likevel 5 prosent under prognosen

Publisert

Oljedirektoratet har lagt frem produksjonstallene for oktober, og de viser en økning sammenlignet med septembertallene. Nå er produksjonen tilbake på samme nivå som i august.

- Førebels produksjonstal i oktober 2018 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 874 000 fat olje, NGL og kondensat.

Det er ein oppgang på 271 000 fat per dag samanlikna med september, skriver Oljedirektoratet på sin hjemmeside.

Det ble tilsammen solgt 10,6 milliarder standard kubikkmeter gass, en oppgang på 1,6 fra september.

Oljeproduksjonen er ca. 5 prosent under OD sin prognose for oktober, og ca. 4,5 prosent under prognosen til nå i 2018.

- Dei viktigaste årsakene til at produksjonen i oktober er lågare enn venta er tekniske problem på nokre felt, skriver Oljedirektoratet.

Så langt i år har petroleumsproduksjonen produsert omtrent 191,0  millioner standard kubikkmeter oljeekvivalentar (MSm3 o.e.) petroleum på norsk sokkel.

Av dette er om lag:

  • 71,7 MSm3 o.e olje
  • 17,7 MSm3 o.e NGL og kondensat
  • 101,6 MSm3 o.e gass
  • Totalvolumet er 7,1 MSm3 o.e. lavere enn i 2017.