Økt overskudd på driftsbalansen overfor utlandet

Publisert

Driftsbalansen overfor utlandet var på 59 milliarder kroner i fjerde kvartal i fjor, 40 milliarder kroner høyere enn i foregående kvartal.

For hele året var overskuddet på driftsbalansen 152 milliarder kroner mot 270 milliarder kroner året før, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Etter to kvartaler på rad med underskudd, ble det et overskudd på vare- og tjenestebalansen på nær 33 milliarder kroner i fjerde kvartal.

Varebalansen bedret seg først og fremst som følge av en kraftig økning i eksportinntektene fra råolje og naturgass, noe som skyldtes oppgang i både pris og volum fra tredje kvartal. Samlet verdi av vareeksport i siste kvartal i fjor var 206 milliarder kroner.

Av økningen på over 30 milliarder kroner i forhold til kvartalet før utgjorde eksportverdien av råolje- og naturgass 25 milliarder kroner.

Import i alt er for fjerde kvartal beregnet til 252 milliarder kroner. Vareimporten var på 162 milliarder kroner, nesten 3 milliarder kroner høyere enn i foregående kvartal.

For tjenester ble importverdien redusert fra kvartalet før, først og fremst grunnet sesongmessig nedgang i nordmenns utgifter til reise og opphold i utlandet.

(©NTB)