Oljeproduksjon så langt i 2017.
Oljeproduksjon så langt i 2017.

Økt olje- og gassproduksjon i juli

Publisert

Foreløpige produksjonstal i juli 2017 fra oljedirektoratet viser en gjennomsnittlig dagsproduksjon på to millioner fat olje, naturgass og kondensat.

Dette er en oppgang på 93.000 fat sammenlignet med juni.

- Det totale gassalget var 10,6 milliardar standard kubikkmeter, dette er 2,0 GSm3 mer enn måneden før og er høyere enn noen gang for juli måned, skriver Oljedirektoratet. 

Oljeproduksjonen ligger ca. 7,0 prosent under produksjonen i fjor.

Den totale petroleumsproduksjonen så langt i år utgjør om lag 140,1 millionar standard kubikkmeter oljeekvivalentar (MSm3 o.e.). Av dette er om lag 55,5 MSm3 o.e olje, om lag 13,1 MSm3 o.e NGL og kondensat, og det er solgt om lag 71,5 MSm3 o.e gass. Totalvolumet er 2,1 MSm3 o.e. høgare enn i 2016.

Oljeproduksjon så langt i 2017.
Oljeproduksjon så langt i 2017.
Gassproduksjon så langt i 2017.
Gassproduksjon så langt i 2017.
Væskeproduksjon så langt i 2017.
Væskeproduksjon så langt i 2017.