Økt energibruk i fjor

Publisert

I 2015 utgjorde den totale energibruken i Norge 213 terawattimer (TWh), noe som er 1,2 prosent mer enn året før. Forbruket økte mest i boliger og tjenesteytende næringer.

For begge disse gruppene steg forbruk av biobrensel, strøm og fjernvarme mens forbruk av fyringsolje og parafin ble redusert.

Økningen i energibruken i 2015 har sammenheng med at det var litt kaldere i fjor enn i 2014, viser tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Forbruk av biobrensel og fjernvarme steg også relativt mye i 2015, med henholdsvis 7 og 8 prosent fra året før. Økningen for biobrensel skyldtes særlig økt vedforbruk, melder SSB. (©NTB)