Statkraft fikk et overskudd på hele 10,3 milliarder etter skatt i årets første kvartal

Publisert

Statkraft har i dag lagt frem resultatene for årets første kvartal. De løftes spesielt av Statkrafts salg av eierandel i havvindparken Dudgeon og børsnoteringen av Fjordkraft.

Underliggende driftsresultat var 5.962 millioner kroner i første kvartal 2018, en økning på 1.972 millioner kroner fra tilsvarende periode i 2017. Resultat etter skatt endte på 10.282 millioner kroner.

Gjennomsnittlig nordisk systempris i kvartalet var 38,6 EUR/MWh, en økning på 24 prosent sammenlignet med prisnivået i samme kvartal i 2017.

Statkrafts totale kraftproduksjon var rekordhøy i første kvartal, og endte på 21 TWh, en økning på 23 prosent.

Statkraft solgte eierandelen på 30 prosent i havvindparken Dudgeon med en bokført gevinst på 5.106 millioner kroner. I tråd med strategien har Statkraft nå solgt seg ut av alle engasjementer inne havvind.

- Vi er veldig fornøyde med et veldig sterkt kvartalsresultat. Det reflekterer en vellykket energidisponering og store gevinster fra transaksjoner. Engasjementet i innen havvind har vært en av de mest lønnsomme investeringene i Statkrafts historie med en samlet bokført gevinst på 8,7 milliarder kroner fra transaksjonene. Dette har gitt et solid fundament for nye investeringer innen fornybar energi, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Børsnoteringen av Fjordkraft 21. mars ga Statkraft en bokført gevinst på 1.670 millioner kroner.