Bilde av t-skjorter

YES! We love it!

Bli ikke distrahert av kortsiktige svingninger! Oljeprisen har falt helt siden sommeren. Likevel tror OPEC-landene at den vil ligge på 110 dollar fatet i snitt i fem år framover. Organisasjonen av oljeeksporterende land (OPEC) la torsdag ettermiddag fram sin årlige rapport med framtidsutsikter, statistikk og analyser av den globale oljeindustrien. Produksjonsøkning, inkludert nye funn i … Continued

Bli ikke distrahert av kortsiktige svingninger!

Oljeprisen har falt helt siden sommeren. Likevel tror OPEC-landene at den vil ligge på 110 dollar fatet i snitt i fem år framover.

Organisasjonen av oljeeksporterende land (OPEC) la torsdag ettermiddag fram sin årlige rapport med framtidsutsikter, statistikk og analyser av den globale oljeindustrien. Produksjonsøkning, inkludert nye funn i USA, har bidratt til at oljeprisen har falt med omkring en firedel siden juni og nå ligger rundt 80 dollar fatet. Da OPEC-rapporten ble presentert ved hovedkvarteret i Wien, ble det understreket at analytikerne ikke har latt seg distrahere av «kortsiktige svingninger i markedet den siste tiden».

Fall i USA
I tidsrommet 2008 til 2013 er utvinning av skiferolje i USA femdoblet til rundt 2,5 millioner fat per dag. Det har bidratt til fallet i oljeprisene. OPECs analytikere tror imidlertid ikke på noe på langvarig misforhold mellom produksjon og etterspørsel i markedet.

De mener skiferoljeproduksjonen i USA vil nå et toppunkt i 2018, og deretter gradvis falle.

Den globale etterspørselen ligger i 2014 på 91,1 millioner fat olje per dag. Tall fra september viser at OPECs selvpålagte kvote på 30,5 millioner fat av dette ligger noe høyt sammenlignet med behovet. Det er ventet at behovet for olje fra OPEC vil falle til 28,5 millioner fat per dag det nærmeste halvåret, noe som kan før til at oljeprisen stabiliserer seg på et lavt nivå eller faller ytterligere hvis ikke OPEC kutter produksjonen. OPEC tror ikke dette vil være en varig situasjon.

Økt etterspørsel
Av rapporten framgår det at OPEC forventer en økning i den globale etterspørselen fra dagens nivå til 92,3 millioner fat per dag i 2015 og videre økning. På grunn av dette, og det forventede fallet i USAs produksjon, mener OPEC at de som organisasjon på lengre sikt vil gjenvinne sin posisjon, der det er opp til dem å sørge for at en økende etterspørsel i markedet dekkes.

I et langtidsperspektiv mener de derfor at snittprisen på råolje vil ligge på 110 dollar fatet ut tiåret.