Bilde av Spetalen

Vil ha slutt på tåpelig debatt

Påfører gründere en urimelig belastning. Formuesskatten er en viktig årsak til at Norge ikke har fått fram særlig mange nye, store bedrifter de siste ti årene, mener investor Øystein Stray Spetalen. Jeg oppfordrer politikerne til å skjønne alvoret med formuesskatten og hvor ufattelige urettferdig dette er sammenlignet med andre bedriftseiere i utlandet, sier Spetalen. Norske … Continued

Påfører gründere en urimelig belastning.

Formuesskatten er en viktig årsak til at Norge ikke har fått fram særlig mange nye, store bedrifter de siste ti årene, mener investor Øystein Stray Spetalen.

Jeg oppfordrer politikerne til å skjønne alvoret med formuesskatten og hvor ufattelige urettferdig dette er sammenlignet med andre bedriftseiere i utlandet, sier Spetalen.

Norske bedrifter kommer til å bli tappet for egenkapital og muligheter for å drive innovasjon fremover hvis vi fortsetter med den tåpelige formuesskattdebatten som politikerne har, sa investoren, til applaus på DNBs industrikonferanse i Oslo mandag.

Har kuttet
Hvordan norsk industri skal vokse seg sterkere fram mot 2020, var hovedtema for konferansen.

Spetalen er ikke i tvil om at formuesskatten er en viktig årsak til at få større bedrifter har vokst fram i Norge siden 2005. Han mener den omstridte skatten påfører gründere en urimelig belastning som gir dem mindre mulighet til å investere i bedriftene sine.

Regjeringen har kuttet formuesskatten de siste to årene, men Høyre og Frps forslag til kutt er blitt redusert etter forhandlinger med samarbeidspartiene Venstre og KrF.

Regjeringen har allerede forsøkt å gjøre noe med formuesskatten og gjøre mer enn det har vært politisk flertall for så langt, konstaterte statssekretær Jon Gunnar Pedersen (H) på DNB-konferansen.

Styrker veksten

Konferansen ble holdt mot et dystert bakteppe av sterkt fallende oljepris, reduserte investeringer i oljesektoren og varsler om lavere vekst i norsk økonomi.

Men for industri som ikke er avhengig av olje- og gassektoren, er ikke utviklingen bare dårlig nytt. Svekket oljepris har gitt en langt svakere krone, noe mange eksportbedrifter nyter godt av. I tillegg fører trøbbel i oljesektoren til sterkere søkelys på annen industri.

DNB-sjef Rune Bjerke peker på anslag som tyder på at nettoimportører av olje globalt vil spare 12.000 milliarder kroner på prisfallet. Det kan gi 0,5 prosent større økonomisk vekst globalt, noe som også gir norsk industri muligheter, understreker han.

Jeg opplever at det er veldig mye endringskraft i norsk industri. Eksporten steg med 10 prosent i 2014, med olje og gass holdt utenfor, sier han til NTB.

Noe av dette skyldes at gode tider i olje- og gassektoren har smittet over på annen industri, samtidig som det viser hvor godt norsk industri har hevdet seg.

Det bør også åpne for optimisme for årene som kommer, sier Bjerke.

Gir muligheter

Behovet for kunnskap, innovasjon og tett samarbeid mellom stat og næringsliv ble holdt fram som viktige faktorer for å lykkes i industrien fremover.

Administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri viser til at noen av NHO-forbundets medlemmer rammes av nedgangen i oljesektoren. Samtidig gir utviklingen muligheter for fastlandsindustrien.

Verdensøkonomien reagerer positivt på en lavere oljepris, det blir større aktivitet i de store markedene utenlands, og vi har en veldig gunstig kronekurs. Det gir muligheter for den delen av industrien som ikke er avhengig av veldig høy oljepris, sier han.

Dette viser hvor viktig det er at et industriland som Norge har en veldig forskjellig industri – at vi ikke legger alle eggene i en kurv, sier han.

I en rapport mandag slår DNB fast at norsk industri er konkurransedyktig. Banken peker på at todelingen i norsk økonomi nå er i ferd med å avta, både fordi oljeprisen faller og at oljeinvesteringene avtar.