Veksten i norsk oljeservice i 2014 skyldes kontraktsetterslep

Nå skal vi tilbake til 2011-nivået. I dag ble rapporten «The Norwegian oilfield services analysis 2015» presentert hos EY i Bjørvika. Blant Norges største Oljeservice er blant de største næringene i Norge med mer enn 1100 selskaper som i 2014 tilsammen genererte en omsetning på mer enn 500 milliarder kroner. I 2014 sysselsatte næringen omkring 131.000 ansatte, … Continued

Nå skal vi tilbake til 2011-nivået.

I dag ble rapporten «The Norwegian oilfield services analysis 2015» presentert hos EY i Bjørvika.

Blant Norges største

Oljeservice er blant de største næringene i Norge med mer enn 1100 selskaper som i 2014 tilsammen genererte en omsetning på mer enn 500 milliarder kroner.

I 2014 sysselsatte næringen omkring 131.000 ansatte, og næringen har frem mot 2014 vokst betydelig. Nå starter nedturen.

Tre faktorer har bidratt til vekst

I følge EY er det primært tre faktorer som har bidratt til vekst.

  • Eksport
  • Høy aktivitet innen leting og feltutbygging
  • Fokus på økt utvinning og levetidsforlengelse for modne felt

Plusstegnet i 2014 skyldes gammel moro

Når oljeprisen brått falt til rundt US $ 50 per fat mot slutten av 2014, opplevde oljeservicenæringen et enormt press for å kutte kostnadene. Allikevel vokste næringen med 4,3 % dette året. Den positive veksten for norske oljeserviceselskaper i 2014 skyldes kontraktsetterslep og aktive prosjektporteføljer.

Oljebransjen blør

Fra november 2014 til oktober 2015 ble ordreboken i riggbransjen for flyttbare innretninger redusert med 27 %. I løpet av samme periode ble spot dagrater for offshore supplyskip redusert med mer enn 75 %.

Nå skal vi tilbake til 2011-nivået

Ifølge Wood Mackenzie, er global capex for undersøkelse og produksjon anslått til å reduseres med 40 % i perioden 2014-2016. Dette vil påvirke både hjemmemarkedet og eksportmarkedet for norsk oljeservicenæring.

Selv om oljeprisen skulle øke drastisk vil det være et betydelig etterslep på igangsetting av nye prosjekter.

I EY sin prognose for norsk oljeserivce, forventer de at de totale inntektene vil reduseres fra en topp i 2014 til aktivitetsnivået vi hadde i norsk oljeservice i 2011.