Bilde av Statkraft-logo

Utsteder 3.300 mill.

Vil bli søkt notert på Oslo Børs. Statkraft AS utsteder 3.300 millioner i NOK denominerte obligasjoner, melder selskapet. Statkraft AS har utstedt obligasjoner for NOK 3.300 millioner fordelt på 3 transjer i det norske markedet. NOK 2.200 millioner flytende rente med 5 års løpetid og en kupong på 3 mnd. NIBOR +0,52 % p.a. NOK … Continued

Vil bli søkt notert på Oslo Børs.

Statkraft AS utsteder 3.300 millioner i NOK denominerte obligasjoner, melder selskapet.

Statkraft AS har utstedt obligasjoner for NOK 3.300 millioner fordelt på 3 transjer i det norske markedet.

  • NOK 2.200 millioner flytende rente med 5 års løpetid og en kupong på 3 mnd. NIBOR +0,52 % p.a.
  • NOK 800 millioner fast rente med forfall i desember 2021 og kupong på 2,03 % p.a.
  • NOK 300 millioner fast rente med 12 års løpetid og kupong på 2,60 % p.a.

Obligasjonene vil bli søkt notert på Oslo Børs.

Danske Bank Markets, DNB Markets og Handelsbanken Capital Markets var tilretteleggere for transaksjonen.