Tjente 373 millioner i Q3

Har store ting på gang. Statnettkonsernets underliggende resultat etter skatt for 3. kvartal 2014 var 373 millioner kroner (233 millioner kroner i 3. kvartal 2013). Per 3. kvartal var det underliggende resultatet 1 060 millioner kroner (667 millioner kroner). Økningen i resultat skyldes primært høyere regulert tillatt inntekt på bakgrunn av økt aktivitet og anleggsmasse … Continued

Har store ting på gang.

Statnettkonsernets underliggende resultat etter skatt for 3. kvartal 2014 var 373 millioner kroner (233 millioner kroner i 3. kvartal 2013). Per 3. kvartal var det underliggende resultatet 1 060 millioner kroner (667 millioner kroner). Økningen i resultat skyldes primært høyere regulert tillatt inntekt på bakgrunn av økt aktivitet og anleggsmasse i foretaket. Driftskostnadene var noe høyere i 3. kvartal sammenlignet med tilsvarende periode i 2013, mens per 3. kvartal 2014 var driftskostnadene noe lavere. Det skriver selskapet i en pressemelding.

Underliggende resultat er basert på regulert tillatt inntekt, mens regnskapsmessig resultat vil variere avhengig av fastsatte tariffer og flaskehalsinntekter. Forskjellen (mer- eller mindreinntekt) skal balanseres ut over tid gjennom endring i tariffer, slik at Statnetts regnskapsmessige akkumulerte inntekter tilsvarer regulert tillatt inntekt. Regnskapsmessig resultat etter skatt for konsernet ble 224 millioner kroner i 3. kvartal 2014 (87 millioner kroner), og 723 millioner kroner per 3. kvartal 2014 (151 millioner kroner). Regnskapsmessig resultat var lavere enn underliggende resultat både for kvartalet og per 3. kvartal.

Konsernets driftsinntekter for 3. kvartal 2014 var 1 361 millioner kroner, sammenlignet med 1 105 millioner kroner i 3. kvartal 2013. Per 3. kvartal 2014 var konsernets samlede driftsinntekter 4 137 millioner kroner (3 490 millioner kroner). Økningen per 3. kvartal skyldes både høyere tariffinntekter og høyere flaskehalsinntekter.

Konsernets totale driftskostnader ble 991 millioner kroner i 3. kvartal 2014 (922 millioner kroner). Økningen skyldes i hovedsak høyere kostnader for systemtjenester og høyere avskrivninger. Per 3. kvartal 2014 var driftskostnadene 2 959 millioner kroner (3 114 millioner kroner). Reduksjonen per 3. kvartal skyldes i hovedsak lavere kostnader for systemtjenester, overføringstap, samt andre driftskostnader.

Statnett har store utbyggingsprosjekter under planlegging og gjennomføring. Statnett konsern har investert 4 227 millioner kroner per 3. kvartal 2014, mot 4 465 millioner kroner i samme periode 2013.