Størst økning i fornybart

Stor usikkerhet rundt Kina. Geir Axelsen, Vice President EC Analysis i Statoil er blant foredragsholderne på Oljeindustriens Økonomi- og Finanskonferanse. Vi har utarbeidet en anaylse som heter Energy Prespectives 2014, forteller han. Det er mange ting som på kort sikt kan svinge, men på lang sikt vil det være mulig å si noe om etterpørselen etter … Continued

Stor usikkerhet rundt Kina.

Geir Axelsen, Vice President EC Analysis i Statoil er blant foredragsholderne på Oljeindustriens Økonomi- og Finanskonferanse.

Vi har utarbeidet en anaylse som heter Energy Prespectives 2014, forteller han. Det er mange ting som på kort sikt kan svinge, men på lang sikt vil det være mulig å si noe om etterpørselen etter energi. Det har vi forsøkt gjennom rapporten.

Han forteller at energietterspørselen vil øke 1,3 % per år. Når det gjelder produksjon så vil det være størst prosentvis økning innen fornybart.

Vi vil få en økning på 8 % i året på fornybar energi. Det er relativt mye, men det er også viktig å huske at man starter veldig lavt her.

Kina stor betydning

På lang sikt er det mange faktorer som spiller inn.

Som de fleste er vi bekymret for at utviklingen i verdensøkonomien utvikler seg mindre enn det vi trodde for 6 måneder siden, forteller Axelsen.

Kina er det viktigste usikkerhetsmomentet, og landet gjennomgår en enorm transformasjon. Vi håper at Kina klarer å lande mykt.

Fire usikkerhetsmomenter

Axelsen forteller at det er fire usikkerhetsmomenter som har mye å si for energietterspørselen.

  • Klima
  • Klimapolitikk
  • Geopolitisk usikkerhet
  • Teknologi

Frem mot 2040 vil det fortsatt være stor etterspørsel etter fossilt. Dersom vi hadde sett mot 2080, ville miksen vært helt annerledes.

Investeringer

Han understreker at det vil være enormt stort behov for nye investeringer.

I 2013 hadde Statoil alene innkjøp på 130 milliarder kroner.

Over lengre tid har kostnadene til Statoil økt, og vi må tenke langsiktig konkurransedyktighet. Vi vil fortsatt investere på et høyt nivå, men noen prosjekter blir utsatt for å bruke tid til å finne ut enda bedre løsninger. Det er ikke bærekraftig dersom kostnadsnivået over lang tid er for høyt.

Se hele foredraget øverset i artikkelen.