Skal investere 570 millioner USD

Med Rogalendinger i førersetet. Stolt LNGaz Inc. (SLNGaz) offentliggjør oppstarten av prosjekt for produksjon av flytende naturgass (LNG) i Bécancour Industrial Park i Quebec i Canada, skriver selskapet i en pressemelding. Naturgass til all industri i Quebec SLNGaz planlegger a investere 570 millioner USD i prosjektet. Målsettingen med prosjektet er å forsyne industrien i Quebec, som i … Continued

Med Rogalendinger i førersetet.

Stolt LNGaz Inc. (SLNGaz) offentliggjør oppstarten av prosjekt for produksjon av flytende naturgass (LNG) i Bécancour Industrial Park i Quebec i Canada, skriver selskapet i en pressemelding.

Naturgass til all industri i Quebec

SLNGaz planlegger a investere 570 millioner USD i prosjektet. Målsettingen med prosjektet er å forsyne industrien i Quebec, som i dag ikke er tilknyttet rørnettet for gass, med stabile leveranser av flytende naturgass, samt å produsere LNG for eksport.

Etter at den flytende naturgassen (LNG) er produsert, vil den bli transportert med skip og tankbil til kundene. LNG blir lagret lokalt og omgjort til naturgass før den blir levert til kunden.

Distribusjon av naturgass ved bruk av denne type LNG verdikjede har blitt utviklet i Norge, og har vært i bruk for distribusjon av LNG i Skandinavia i en årrekke.

Fordeler for miljø, samfunn og økonomi

SLNGaz prosjektet vil gi mange fordeler til Québec. Industribedrifter som ersatatter diesel og fyringsolje med naturgass, vil redusere utslipp av CO2 og forbedre luftkvaliteten gjennom

reduserte utslipp av nitrogenoksider (NOx), svoveldioksid (SO2), partikler etc.

Aktiviteten vil også skape arbeidsplasser. Selve konstruksjonsarbeidet vil gi mer enn 250 arbeidsplasser lokalt. I tillegg vil det bli 30 ansatte i Bécancour og 20 ansatte ved selskapets

hovedkontor i Montreal. Videre vil det skapes en rekke indirekte arbeidsplasser.

Industribedrifter som ikke er tilknyttet rørgassnettet vil nå få adgang til en miljøvennlig og konkurransedyktig energikilde.

Eksport fra Québec

SLNGaz vil også levere LNG til andre regioner i Canada og til eksport markeder i Europa og USA.

Prosjektutvikling i samarbeide med lokalsamfunnet

Vi har en entydig visjon; Vi skal utvikle prosjektet fra design til oppstart i samarbeide med lokalsamfunnet i Bécancour. Dette for å sikre at aktiviteten passer inn i utviklingsplanene for regionen. Vi har derfor besluttet å starte samtalene med lokalsamfunnet og virksomhetene allerede nå”, sier Bjørn Torkildsen, President i SLNGaz.

Hoved design av produksjonsanlegget og tilhørende terminaler i Canada utføres av Norconsult. Konsekvensutredninger for miljø og samfunn utføres av eksperter fra SNC-Lavalin Environment and Water business.

Ideell lokalisering i Bécancour industri park

Strategisk sett har Bécancour Industrial Park flere fordeler. For det første finnes det et rørnett med høy kapasitet i området. For det andre finnes det allerede en dypvannskai med høy kapasitet som er åpen året rundt. I tillegg er annen idustriell infrastruktur allerede på plass, pluss at høyt kvalisfisert personell er tilgjengelig i Parken”, sier Rodney Semotiuk, CEO i SLNGaz.

Foreløpig tidsplan

  • Mars til oktober 2014 Konsultasjon med kommune og konsekvensanalyse
  • Høst 2014 ‘Notice of Admissibility’ utstedt av myndighetene I Québec
  • Vinter 2015 Offentlig høring (BAPE, dersom pålagt)
  • Sommer 2015 to 2017 Konstruksjonsfase
  • Høst 2017 Oppstart drift

Om Stolt LNGaz Inc:

Stolt LNGaz Inc. (SLNGaz) er et selskap registrert i Quebec og består av partnerne Stolt-Nielsen Gas, SungasLNG and LNGaz. LNGaz er etablert av Bjørn Torkildsen og Rodney Semotiuk, og er et selskap som spesialiserer seg på små-skala LNG produksjon og distribusjon.

Stolt-Nielsen Gas utvikler løsninger innen LPG og LNG shipping og distribusjon og er en divisjon i Stolt-Nielsen Limited (Oslo Børs: SNI), en ledende internasjonalt shippingselskap for integrerte transport løsninger for flytende kjemikalier, spiselige oljer, syrer og andre flytende stoffer.