Prosjekter forsvinner til utlandet

Slik kan leverandørindustrien motvirke trenden. I den senere tid har norske oljeselskaper tildelt flere store prosjekter til utlandet. Dette til frustrasjon for det norske leverandørmarkedet. For å motvirke denne trenden, må det norske leverandørmarkedet i langt større grad outsource tjenester som ikke er kjernevirksomhet, forteller Edgar Heitmann, Director i Deloitte Consulting. Oljeselskapene peker på store … Continued

Slik kan leverandørindustrien motvirke trenden.

I den senere tid har norske oljeselskaper tildelt flere store prosjekter til utlandet. Dette til frustrasjon for det norske leverandørmarkedet.

For å motvirke denne trenden, må det norske leverandørmarkedet i langt større grad outsource tjenester som ikke er kjernevirksomhet, forteller Edgar Heitmann, Director i Deloitte Consulting.

Oljeselskapene peker på store forskjeller i prisnivået hos norske og asiatiske leverandører.

Ved å bygge videre på kjernekompetansen, samtidig som kompetanse som ikke anses som kjernekompetanse outsources, vil de norske leverandørene kunne komme i posisjon der de også blir konkurransedyktige på pris, forteller Heitmann.

Se hele intervjuet i filmen over.