Bilde av Tom Steffensen m.fl.

Passerer 5 mrd. i år

Størst vekst i Finnmark. Nordnorske bedrifter leverte varer og tjenester til oljenæringa for 4,7 milliarder kroner i fjor, og forventes å passere 5 milliarder i år. Det viser den årlige gjennomgangen Kunnskapsparken i Bodø gjør av nordnorsk oljevirksomhet. I rapporten «Levert 2013» går det fram at de nordnorske leveransene økte med rundt 300 millioner kroner … Continued

Størst vekst i Finnmark.

Nordnorske bedrifter leverte varer og tjenester til oljenæringa for 4,7 milliarder kroner i fjor, og forventes å passere 5 milliarder i år.

Det viser den årlige gjennomgangen Kunnskapsparken i Bodø gjør av nordnorsk oljevirksomhet.

I rapporten «Levert 2013» går det fram at de nordnorske leveransene økte med rundt 300 millioner kroner fra 2012 til 2013. Veksten var størst i Finnmark der leveransene økte med 15,8 prosent. I Troms økte aktiviteten med 8,8 prosent, mens leveransene i Nordland holdt seg på samme nivå.

Leveransene fra Nord-Norge ble utført av 2858 årsverk.

Høyere opp
Det er femte år på rad at Kunnskapsparken gjennomfører denne undersøkelsen på oppdrag fra oljeindustrien, nordnorske fylker og Olje- og energidepartementet. I fjor var det flere bedrifter som rapporterte om leveranser høyere opp i verdikjeden.

Dette er et tydelig tegn på at oljeselskapene og de store hovedkontraktørene ser at de nordnorske leverandørbedriftene er i stand til å levere, sier seniorrådgiver Tom Steffensen (i midten på bildet) som er ansvarlig for undersøkelsen.

Ny rekord i år
Leteaktiviteten i spesielt stor Barentshavet, men også i Norskehavet, og Kunnskapsparken forventer en ny rekord på godt over 5 milliarder kroner neste år. Åtte av ti bedrifter forventer vekst eller uendret aktivitet.

Samlet er det ventet en vekst i leveransene på nesten 600 millioner kroner i 2014. Optimismen er størst i Nordland, sier Steffensen.

©NTB

Bilde i toppen av artikkelen: Tom Steffensen (i midten), her sammen med områdedirektør i Statoil Drift Nord, Hans Jakob Hegge, og Olje- og energiminister Tord Lien, la i dag fram Levert-rapporten i Tromsø. Rapporten er finansiert av Statoil, OED, ENI, samt Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommune.