Organisk, oppkjøp eller fusjon?

Hvordan komme seg inn i olja? Mange IT-selskaper ønsker seg inn i oljebransjen. Bør man bygge organisk, kjøpe opp eller fusjonere?

Hvordan komme seg inn i olja?

Mange IT-selskaper ønsker seg inn i oljebransjen.

Bør man bygge organisk, kjøpe opp eller fusjonere?