OPEC spår høyere etterspørsel

Nå er det ikke lønnsomt. OPEC forventer at etterspørselen av kartellets olje i år blir høyere enn tidligere anslått siden oljeprisfallet svekker andre lands produksjon. Samtidig som OPEC oppjusterer den anslåtte etterspørselen av medlemslandenes olje med 400.000 fat per dag, senker kartellet anslagene for andre lands produksjon tilsvarende. Med dagens oljepris er det for produsenter … Continued

Nå er det ikke lønnsomt.

OPEC forventer at etterspørselen av kartellets olje i år blir høyere enn tidligere anslått siden oljeprisfallet svekker andre lands produksjon.

Samtidig som OPEC oppjusterer den anslåtte etterspørselen av medlemslandenes olje med 400.000 fat per dag, senker kartellet anslagene for andre lands produksjon tilsvarende.

Med dagens oljepris er det for produsenter i mange land ikke lenger lønnsomt å pumpe opp olje, men en rekke OPEC-land har langt lavere produksjonskostnader og er dermed bedre rustet for å håndtere prisraset.

Oljekartellets beslutning i høst om å opprettholde et høyt produksjonsnivå, forsterket det kraftige prisfallet.

Det «minkende antallet aktive rigger i Nord-Amerika, færre boretillatelser i USA og reduksjonen i internasjonale oljeselskapers investeringer i 2015» listes opp i OPECs februar-rapport som årsaker til nedjusteringen.

OPECs prognoser tjener muligens dem selv, men denne er noe begrunnet i fakta, sier analytiker Jasper Lawler i CMC Markets.

Selv om oljeprisen har økt siden slutten av januar, koster olja fortsatt rundt halvparten av det den gjorde i juni i fjor. Oppturen fortsatte etter mandagens OPEC-rapport, og ett fat nordsjøolje ble omsatt for 58,34 dollar fatet i London.

Tirsdag kommer Det internasjonale energibyrået IEA med en ny rapport om oljemarkedet i 2015.