Omsetningsfall på 1,8 milliarder i Aker Solutions

Omsatte for 6,1 milliarder kroner i fjorårets siste kvartal.

Aker Solutions har lagt frem tallene for sitt fjerde kvartal i 2016. De viser en nedgang i omsetning på hele 1,8 milliarder kroner. Dermed endte den på 6,1 milliarder kroner.

Driftsresultatet økt til 380 millioner mot 182 millioner kroner for ett år siden. Regnskapet blir imidlertid tynget av nedskrivninger, nedbemanningskostnader og restrukturering. Dermed endte kvartalet med et underskudd på 268 millioner kroner.

Styret i Aker Solutions anbefaler at det ikke utbetales utbytte for 2016 som følge av usikkerhet knyttet til utsiktene for olje- og gassbransjen. De tror imidlertid fortsatt på at de over tid skal kunne utbetale mellom 30 og 50 prosent av overskuddet i utbytte.