Oljepolitikken ligger fast

Tempo i tildelinger av nye letelisenser. Noen har tolket Holdenutvalget i retning av å ønske et annet tempo i tildelinger av nye letelisenser for olje og gass. Dette er ikke riktig og NHOs oljepolitikk ligger fast, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund. Misforståelsen kan komme fra en setning i rapporten der det heter: «Kostnadene vil trolig … Continued

Tempo i tildelinger av nye letelisenser.

Noen har tolket Holdenutvalget i retning av å ønske et annet tempo i tildelinger av nye letelisenser for olje og gass.

Dette er ikke riktig og NHOs oljepolitikk ligger fast, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Misforståelsen kan komme fra en setning i rapporten der det heter: «Kostnadene vil trolig være mindre ved å utsette åpning av nye områder eller begrense tildelinger av nye letelisenser.»

Dette er knyttet til setningen før der det står: «Å stoppe eller utsette aktivitet på felt i drift vil kunne innebære betydelige kostnader.» Det betyr at kostnadene ved å stanse igangsatt aktivitet er større enn aktivitet som ennå ikke er igangsatt.

Dette kan altså ikke tolkes i retning av å bruke letepolitikken som et kortsiktig konjunkturvirkemiddel, sier Skogen Lund.

Utvalget sier imidlertid at det er argumenter for å tilstrebe en jevn utvikling i petroleumsvirksomheten. Hvordan en slik utvikling skal utformes har utvalget hverken mandat eller kompetanse til å si noe om, det er heller ikke analysert.

Klikk på lenke for ytterligere informasjon: Lenke

Kilde: nho.no