Bilde av penger.

Oljeinvesteringene nedjusteres

…men 2015 oppjusteres. Operatørene på norsk sokkel nedjusterer sine anslag over hvor store oljeinvesteringene vil bli i år. Men anslagene for neste år justeres noe opp. Årets investeringer på sokkelen anslås nå til 227,3 milliarder kroner, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det er en nedjustering på 4,4 milliarder fra anslaget som ble oppgitt … Continued

…men 2015 oppjusteres.

Operatørene på norsk sokkel nedjusterer sine anslag over hvor store oljeinvesteringene vil bli i år. Men anslagene for neste år justeres noe opp.

Årets investeringer på sokkelen anslås nå til 227,3 milliarder kroner, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det er en nedjustering på 4,4 milliarder fra anslaget som ble oppgitt i forrige kvartal.

For 2015 oppjusteres anslaget med 2,8 milliarder til 185,3 milliarder kroner.

Til tross for oppjusteringen indikerer tallene dermed et kraftig fall i oljeinvesteringene neste år. Dette var den viktigste grunnen til at Norges Bank justerte ned sin rentebane på rentemøtet i juni.

©NTB