Oljeplattform
Økonomi og Finans Anders Lie Brenna Foto: Eksportkreditt

Olje og gass sto for 49,8 prosent av Norges eksport i mars

SSB har lagt frem eksport- og importtallene for mars i år.

Økningen fra mars i fjor var ganske formidabel. Totalt økte eksporten med 29 prosent, og for råolje og naturgass var økningen på henholdsvis 50,7 og 29,3 prosent.

Millioner kroner Økning
Total eksport 79.707 29 %
Råolje 18.216 50,7%
Naturgass 21.023 29,3%
Naturlige gasskondensater 493 26,9%
Skip og oljeplattformer 1.210 1820,6%
Fastlandseksport 38.764 17,4%
Fisk 8.814 19,4%

Det er også verdt å merke seg at råolje, naturgass og naturlige gasskondensater sto for hele 49,8 prosent av Norges eksport i mars,

I mars importerte Norge varer og tjenester for 56.987 millioner kroner. Dermed endte Norge med et overskudd på 22,7 milliarder kroner i overskudd på handelsbalansen.

Mars ble også nok en måned der gassinntektene var større enn oljeinntektene. Totalt eksporterte Norge olje for 18,2 milliarder, og naturgass for 21,0 milliarder kroner.

Annonse
Ads banner