Økte skatteinnbetalinger i 2017

Hittil i år er det betalt inn 790 milliarder kroner i skatt.

Hittil i år er det betalt inn 790 milliarder kroner i skatt. Det er drøyt 46 milliarder mer enn det som ble betalt i den samme perioden i fjor, ifølge SSB.

Økningen er på 6,2 prosent, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå(SSB). Det må sees i sammenheng med at skatteinnbetalingen falt med 6 prosent fra november 2015 til november 2016, fordi oljeselskapene skattet mindre.

Så langt i år er 645 milliarder kroner betalt inn fra personlige skattytere og som arbeidsgiveravgift, mens upersonlige skattytere, som aksjeselskap og institusjoner, har betalt 85 milliarder i skatt. Oljeselskapenes skatt kommer i tillegg.

Skatten er fordelt på 436 milliarder kroner til stat og kommune og 301 milliarder til folketrygden. Statsforvaltningen har fått 13 milliarder i økte skatteinntekter, mens kommunene har fått 7 milliarder mer.

(©NTB)