Norsk økonomi før rentemøtet

Stabile makrotall. Flere av makrotallene økonomene styrer etter viser liten endring for siste måned. Ekspertene mener de ikke gir grunnlag for at Norges Bank skal gjøre noen betydelige endringer i landets økonomi, inkludert rentenivået. De sesongjusterte tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at husholdningenes varekonsum var 0,6 prosent høyere i oktober enn i september 2014. … Continued

Stabile makrotall.

Flere av makrotallene økonomene styrer etter viser liten endring for siste måned. Ekspertene mener de ikke gir grunnlag for at Norges Bank skal gjøre noen betydelige endringer i landets økonomi, inkludert rentenivået.

De sesongjusterte tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at husholdningenes varekonsum var 0,6 prosent høyere i oktober enn i september 2014. Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes varekonsum 1,4 prosent høyere i oktober 2014 enn i samme måned året før.

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk opp med 0,6 prosent fra september til oktober i år. Butikker som selger sports- og fritidsutstyr, og butikker som selger audio- og videoutstyr, var i tillegg til salg via internett det som bidro mest til økningen i omsetningsvolumet. Omsetningen økte med 1,7 prosent i perioden august-oktober i år sammenlignet med tilsvarende tremånedersperiode i fjor

Samlet viser tallene at norsk økonomi fortsatt går relativt bra, men at deler av økonomien merker endret aktivitet fra oljeselskapene. Dagens tall gir dermed ikke grunnlag for at Norges Bank i vesentlig grad vil endre anslagene for norsk økonomi, skriver seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets.

Nordea støtter denne analysen og skriver at dagens tall og utsiktene for norsk økonomi tilsier at Norges Bank ikke vil foreta noen betydelige endringer i rentebanen på sitt rentemøte i desember.

Det store spørsmålet er hvordan Norges Bank ser på utsiktene for norsk økonomi i lys av fallet i oljeprisen, legger bankens analyseavdeling til i sin kommentar.