Norsk Industri fortsatt optimister

Tid for konsolidering. Toppen passeres i år, men investeringer og aktivitetsnivå på norsk sokkel vil holde seg på historisk høyt nivå, som krever kapasitet hos oljeselskaper og leverandører. Det fremkommer i Konjunkturrapport 2014 til Norsk olje og gass. Aktivitetsnivået i norsk petroleumsnæring har vært sterkt stigende de siste årene, båret fram av høye energipriser, god … Continued

Tid for konsolidering.

Toppen passeres i år, men investeringer og aktivitetsnivå på norsk sokkel vil holde seg på historisk høyt nivå, som krever kapasitet hos oljeselskaper og leverandører. Det fremkommer i Konjunkturrapport 2014 til Norsk olje og gass.

Aktivitetsnivået i norsk petroleumsnæring har vært sterkt stigende de siste årene, båret fram av høye energipriser, god funnutvikling og oppgraderinger av eldre felt. Konjunkturrapporten til Norsk olje og gass viser utsikter til et fortsatt høyt aktivitetsnivå på norsk sokkel, skriver Norsk Industri i en pressemelding.

Seks år etter innledningen på finanskrisen er verdensøkonomien fortsatt skjør, energietterspørselen avdempet og oljeprisen for tiden på sitt laveste nivå på fire år.

Noe brems
Samtidig har det siden 2004 funnet sted en økning i kostnadsnivået på norsk sokkel, som man i stor grad deler med andre petroleumsprovinser. Denne utviklingen bidrar til at robustheten i en rekke potensielle feltutbygginger er redusert. Det er derfor at Norsk olje og gass sin Konjunkturrapport har fått tittelen; «Tid for konsolidering».

Selv om vi kan se en slags brems nå, er man fortsatt optimister, sier bransjesjef for olje og gass i Norsk Industri, Runar Rugtvedt.

Det er nye funn, og næringen driver en sterk teknologiutvikling, noe som bidrar til mer effektiv drift og at man får mer ut av eksisterende prosjekter og kommende.