Norge øker pengepotten som går til statsstøtte

Kraftig økning pga. bl.a. støtten til elbiler.

Norge delte ut 24,6 milliarder kroner i statsstøtte i 2015. Spesielt elbilstøtten trakk opp.

En fersk oversikt fra EFTAs overvåkingsorgan ESA viser at Norge ga 17 prosent mer i statsstøtte i 2015 enn året før. Tallet er målt i norske kroner og justert for inflasjon.

Det er grønne tiltak som har fått pengepotten til å øke mest. Norge brukte for eksempel 2 milliarder kroner mer i 2015 på skattetiltak for å fremme bruk av elbiler. I tillegg økte støtten til forskning, utvikling og innovasjon.

Samlet sett gikk 35 prosent av statsstøtten i 2015 til miljøtiltak og tiltak for energisparing.

Norge ligger over snittet i EU og EØS i bruken av statsstøtte. Summen i 2015 tilsvarte 0,79 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP).

Andre nordiske land ligger omtrent på samme nivå, mens EUs medlemsland i snitt ligger på 0,62 prosent. Landet som gir mest statsstøtte målt i forhold til størrelsen på økonomien, er Latvia, som havnet på 2,2 prosent av BNP i 2015.

I motsatt ende ligger EØS-landet Liechtenstein, som nesten ikke har statsstøtte inne i sine budsjetter. Andelen lå der på 0,03 prosent av BNP i 2015.

(©NTB)