Bilde av Killingdal

Noreco på rett vei

29 % økning fra 2. kvartal 2013. Norwegian Energy Company ASA (Noreco) presenterer i dag resultater for andre kvartal og første halvår 2014. For første halvår var driftsinntektene 702 millioner kroner, sammenlignet med 462 millioner kroner for første halvår i fjor. Vesentlig høyere produksjon er hovedårsaken til de økte inntektene, skriver selskapet i en pressemelding. Norecos andel … Continued

29 % økning fra 2. kvartal 2013.

Norwegian Energy Company ASA (Noreco) presenterer i dag resultater for andre kvartal og første halvår 2014. For første halvår var driftsinntektene 702 millioner kroner, sammenlignet med 462 millioner kroner for første halvår i fjor. Vesentlig høyere produksjon er hovedårsaken til de økte inntektene, skriver selskapet i en pressemelding.

Norecos andel av olje- og gassproduksjon var 5 763 boepd i andre kvartal 2014 og 6 360 boepd i første halvår 2014. Det er en økning på 47 prosent sammenliknet med første halvår 2013 og 63 prosent høyere enn for andre halvår 2013.

Produksjonen fra våre to viktigste felt, Huntington og Nini, har variert til dels betydelig hittil i år, men i begge tilfeller er det nå utsikter til mer stabil produksjon, opplyser adm. direktør Svein Arild Killingland.

Reparasjonen av Siri-plattformen som mottar produksjon fra Nini er fullført og regulær produksjon forventes reetablert i september eller oktober i år. Vedlikeholdsarbeidene som har lagt begrensninger på Huntington avsluttes i august, utdyper Killingland.

Driftsinntektene for andre kvartal 2014 var 318 millioner kroner, tilsvarende en økning på 29 prosent fra andre kvartal 2013. EBITDA var negativ 29 millioner kroner i andre kvartal 2014 hvorav letekostnader utgjorde 173 millioner kroner. EBITDA hittil i år var positiv med 137 millioner kroner, sammenliknet med minus 211 millioner kroner i samme periode i fjor. I tillegg til økt produksjon bidrar også høyere oljepris og gunstige valutakurser positivt.

Letevirksomhet

Noreco har gjennomført to boringer hittil i år. Letebrønnen på Verdande ble avsluttet i andre kvartal. Noreco var operatør og gjennomførte operasjonene på en sikker og kostnadseffektiv måte. Det ble kun påvist en mindre mengde hydrokarboner i brønnen.

Avgrensningsbrønnen på Gohta ble fullført i juli. Det ble påvist olje og gass som forventet og det ble gjennomført to produksjonstester. Testen i gassdelen av reservoaret var positiv, men resultatene fra oljesonen er ikke entydige. Videre evaluering av funnet er i gang og en ny avgrensningsbrønn forventes boret i 2015.

Boreprogrammet framover består av tre vedtatte brønner. Vi er i ferd med å modne fram beslutning om ytterligere brønner og vår ambisjon om å bore 3-5 attraktive brønner per år ser dermed ut til å være godt innenfor rekkevidde for 2015, sier Killingland.

Det er ventet at Xana-brønnen i Danmark vil bli påbegynt i fjerde kvartal. Det er vedtatte brønner på Niobe- og Haribo-prospektene på henholdsvis britisk og norsk sokkel, og det er også sannsynlig med ytterligere en avgrensningsbrønn på Gohta i 2015.

Hver av disse vil bringe større klarhet i ressurspotensialet i vår lisensportefølje. Positive resultater vil kunne medføre oppjustering av ressursene. Det er også et potensiale for å øke våre utvinnbare reserver dersom de pågående vurderingene av Huntington Fulmar-formasjonen skulle resultere i en beslutning om utbygging, sier Killingland.