Bilde av penger.

Nedturen blir midlertidig

SSB la frem analyse. Fallet i oljeinvesteringene er midlertidig og kommer til å bli svakere enn det bransjen selv sier, mener Statistisk sentralbyrå (SSB). Forskerne i SSB har denne uken lagt fram to ulike prognoser over forventede investeringer i olje- og gassbransjen neste år. En voldsom vekst i oljeinvesteringene har de siste årene smurt norsk … Continued

SSB la frem analyse.

Fallet i oljeinvesteringene er midlertidig og kommer til å bli svakere enn det bransjen selv sier, mener Statistisk sentralbyrå (SSB).

Forskerne i SSB har denne uken lagt fram to ulike prognoser over forventede investeringer i olje- og gassbransjen neste år.

En voldsom vekst i oljeinvesteringene har de siste årene smurt norsk økonomi på alle mulige måter. Det er ventet at ringvirkningene vil bli tilsvarende negative når oljebransjen tørker opp.

Men pessimismen er i øyeblikket større i selskapene enn hos tallknuserne i SSB.

Forklarer gapet

Vi tror det blir en nedgang i oljeinvesteringene neste år på 7,5 prosent. Altså mindre tilbakegang enn de 15 prosentene som bransjen selv anslår, sier forskningsleder Torbjørn Eika i SSB.

Han forklarer forskjellen med at oljeinvesteringstellingen er en summering av hva oljeselskapene svarer på spørsmål om hva de har tenkt å investere i de feltene der man har levert en plan for utvinning og drift (pud) til myndighetene, mens SSB i sin prognose også tar med mulige utbygginger der det ennå ikke er sendt inn en slik søknad.

SSB tror at nedgangen kommer til å flate ut i løpet av neste år, og at investeringsnivået allerede i 2016 er tilbake på 2013-nivå.

Sånn sett regner vi med at mye av nedgangen blir midlertidig, sier Eika.

Toppen nådd?
Investeringene i oljebransjen nådde en foreløpig topp i tredje kvartal i fjor.

For min del tror jeg at dette blir det globale topp-punktet. Her har vi jo tatt feil tidligere. Men uansett må det komme et vendepunkt før eller senere. Jeg setter mine penger på at det kommer til å skje framover, men det ennå er utenfor vår prognosehoristont, sier Eika.

SSB la torsdag fram sin kvartalsvise økonomiske analyse med oppsummering av situasjonen i norsk og internasjonal økonomi og utsiktene framover.

Vekstfall
Fallet i oljeinvesteringene neste år og en svak internasjonal utvikling gjør at SSB ser for seg svak vekst i norsk økonomi de to neste årene.

Det antas at arbeidsledigheten vil øke opp mot 4 prosent neste år, noe som vil trekke lønnsveksten ned mot 3,5 prosent de to neste årene.

Dermed ligger det an til at styringsrenten vil holde seg på dagens nivå ut neste år, før det blir en svak stigning de to påfølgende årene. Lånerenten – fra bankene og ut til kundene – bør ligge flatt på bunn-nivået i ytterligere to år fra nå, mener analytikerne i SSB.

Den blåblå regjeringen vil gjennomføre skattelettelser på i snitt 6 milliarder kroner i året hvert år fremover, men det vil likevel være så mye oljepenger i pensjonsfondet at nivået fortsatt vil ligge under 3 prosent, mener SSB.

©NTB