Nedgang i oljeinntektene

35% nedgang for Petoro. Det statlige aksjeselskapet Petoro hadde en redusert netto kontantstrøm på 35 prosent fra tredje kvartal i fjor til tredje kvartal i år som følge av lavere olje- og gasspriser. Petoros administrerende direktør Grethe Moen sier at oljeprisfallet understreker viktigheten av økt kostnadseffektivisering for å styrke prosjekter på norsk sokkel. Oljeprisen kan … Continued

35% nedgang for Petoro.

Det statlige aksjeselskapet Petoro hadde en redusert netto kontantstrøm på 35 prosent fra tredje kvartal i fjor til tredje kvartal i år som følge av lavere olje- og gasspriser.

Petoros administrerende direktør Grethe Moen sier at oljeprisfallet understreker viktigheten av økt kostnadseffektivisering for å styrke prosjekter på norsk sokkel.

Oljeprisen kan vi ikke påvirke. Men det vi kan gjøre er å styrke lønnsomheten i våre prosjekter og i virksomheten for øvrig, sier hun.

Netto kontantstrøm ble i tredje kvartal 19,5 milliarder kroner, mot 30 milliarder i tredje kvartal i 2013.

For årets ni første måneder var netto kontantstrøm 83,3 milliarder kroner. Det er en nedgang på 14,5 milliarder kroner fra samme periode året før.

Resultat etter finansposter i tredje kvartal var 24,8 milliarder kroner, om lag 15 prosent lavere enn for samme periode i fjor. Per tredje kvartal var tilsvarende resultat 88,4 milliarder mot 95,7 milliarder kroner i samme periode i fjor.

Petoro AS er et statlig aksjeselskap som forvalter SDØE, statens direkte eide andeler i norsk olje- og gassvirksomhet. Disse andelene omfatter en tredel av Norges olje- og gassreserver og tilhørende anlegg.