Moderat lønnsøkning

Finans er lønnsvinner. Econas ferske lønnsundersøkelse viser en moderat lønnsøkning for nyutdannede økonomer, melder organisasjonen. Dette til tross for at antallet kandidater øker og at SSBs framskrivninger viser store overskudd av økonomer i framtiden. Foreløpig tyder alt på at markedet fremdeles etterspør flere økonomer.@ Høyere økonomiutdanning er fremdeles en trygg vei til en god karriere, … Continued

Finans er lønnsvinner.

Econas ferske lønnsundersøkelse viser en moderat lønnsøkning for nyutdannede økonomer, melder organisasjonen. Dette til tross for at antallet kandidater øker og at SSBs framskrivninger viser store overskudd av økonomer i framtiden.

Foreløpig tyder alt på at markedet fremdeles etterspør flere økonomer.@

Høyere økonomiutdanning er fremdeles en trygg vei til en god karriere, både i privat og offentlig sektor. Econa, interesse- og arbeidstakerorganisasjonen for masterutdannede økonomer, kartlegger årlig medlemmenes inntekts- og karrieresituasjon. 7.036 økonomer har svart på årets undersøkelse, fra offentlig og privat sektor. Samtlige bransjer er representert.

Nyutdannede masterutdannede økonomer i privat sektor har hatt en lønnsøkning på 1,8 prosent, og har en gjennomsnittlig lønn på 440.752 kroner. Nyutdannede i offentlig sektor har en lønnsøkning på 1 prosent og har en gjennomsnittslønn på 448.444 kroner.

Det er fremdeles et godt arbeidsmarked for masterutdannede økonomer selv om begynnerlønnen har flatet ut. Nyutdannede får raskt relevant jobb og de klatrer raskt oppover lønnsstigen og får mer ansvar, sier administrerende direktør Tom Bolstad i Econa.

Den relative lønnsøkningen er størst tidlig i karrieren, og avtar gradvis jo eldre man blir. Gjennomsnittlig personlig lønnsvekst for Econas medlemmer fra i fjor til i år er på 6,2 prosent.

Finans er lønnsvinner

De som jobber innen finansiell tjenesteyting er lønnsvinnerne, uavhengig av ansvarsnivå. Her ligger gjennomsnittlig grunnlønn på 830.000 kroner, totallønn som inkluderer bonus og provisjon er kr 1.130.000,-.

Som tidligere år er også økonomer i olje- og gassektoren godt lønnet. I den andre enden finner vi økonomer i revisjonsbransjen. Her er gjennomsnittlig grunnlønn 570.000,- kroner, totallønn er kr 610.000. I tillegg til lavere lønn er revisjon også en bransje med til dels lange arbeidsdager.

Provisjon og bonus
Det tar noen år før bonus og provisjon blir en betydelig del av avlønningen til Econas medlemmer. For å få en bonus med et større omfang bør man først ha steget i gradene.

Litt over halvparten av respondentene i undersøkelsen har bonus, med en overvekt av ledere med personalansvar. Gjennomsnittlig bonusutbetaling blant de som fikk bonus i 2013 var 176.000 kroner. Her er det imidlertid store variasjoner.

8 prosent av respondentene mottok provisjon i 2013. Gjennomsnittlig mottok disse 146 000 kroner. Her er det også store variasjoner.