Lønnsoppgjør dyrere enn håpet

Ramme på 3,3 %. Årets lønnsoppgjør mellom Norsk Industri og Fellesforbundet ble dyrere enn Norsk Industri hadde håpet på. Partene er enige om en ramme på 3,3 prosent. Oppgjøret i frontfagene endte med 75 øre i generelt lønnstillegg. Den økonomiske rammen på oppgjøret utgjør 3,3 prosent økning. Partene er også enige om å utrede ulike … Continued

Ramme på 3,3 %.

Årets lønnsoppgjør mellom Norsk Industri og Fellesforbundet ble dyrere enn Norsk Industri hadde håpet på. Partene er enige om en ramme på 3,3 prosent.

Oppgjøret i frontfagene endte med 75 øre i generelt lønnstillegg. Den økonomiske rammen på oppgjøret utgjør 3,3 prosent økning. Partene er også enige om å utrede ulike sider av framtidige pensjonsordninger.

Dette ble dyrere enn jeg hadde håpet på, men like fullt er det et oppgjør som jeg i sum likevel kan stå inne for, sier Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri.

Han påpeker imidlertid at konkurransesituasjonen for norske eksportbedrifter fortsatt vil være krevende. Det blir helt avgjørende for konkurransekraften at de lokale oppgjørene tilpasses bedriftenes situasjon.

Begge delegasjonene anbefaler den enighet som nå er fremforhandlet. Oppgjøret går nå til uravstemning blant Fellesforbundets medlemmer. Styret i Norsk Industri skal for sin del behandle resultatet.

©NTB