Bilde fra Statkraft

Laveste strømpris på mange år

Vi har et velfungerende kraftmarked. Gjennomsnittsprisen på strøm var i år på samme nivå som i 2012, og vi må tilbake til 2007 for å finne lavere gjennomsnittlig strømpris i Norge, ifølge statistikk fra kraftbørsen Nord Pool Spot. Den gjennomsnittlige strømprisen for Oslo i 2014 ble beregnet til 23 øre per kilowattime (uten moms og … Continued

Vi har et velfungerende kraftmarked.

Gjennomsnittsprisen på strøm var i år på samme nivå som i 2012, og vi må tilbake til 2007 for å finne lavere gjennomsnittlig strømpris i Norge, ifølge statistikk fra kraftbørsen Nord Pool Spot.

Den gjennomsnittlige strømprisen for Oslo i 2014 ble beregnet til 23 øre per kilowattime (uten moms og påslag), ifølge kraftbørsen Nord Pool Spot. Gjennomsnittsprisen var den samme også i Kristiansand og Bergen.

For Molde, Trondheim og Tromsø ble gjennomsnittprisen i år beregnet til 26 øre per kilowattime.

I fjor var gjennomsnittprisen i Oslo, Bergen og Kristiansand 29 øre, og i Molde, Trondheim og Tromsø 30 øre per kilowattime.

Prisene viser at vi har et velfungerende kraftmarked sier kommunikasjonssjef i Nord Pool Spot, Stina Johansen.

Tilbud og etterspørsel påvirker strømprisen. Vær og temperatur er viktige faktorer. Strømprisene påvirkes også av hvor mye vann det er i vannmagasinene i Norge. Ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) var fyllingsgraden ved utgangen av uke 51 på 71,3 prosent, like under snittnivået for perioden 1990-2013 på 72,6 prosent.