Kan spare milliarder

Lav oljepris får følger. EU-landene kan spare opptil 80 milliarder dollar dersom oljeprisen holder seg lavt, noe som er godt nytt for husholdninger og bedrifter som sliter økonomisk. EU importerte i fjor olje, gass og kull for rundt 500 milliarder dollar, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Ettersom tre firedeler av beløpet går til oljeimport, kan det være … Continued

Lav oljepris får følger.

EU-landene kan spare opptil 80 milliarder dollar dersom oljeprisen holder seg lavt, noe som er godt nytt for husholdninger og bedrifter som sliter økonomisk.

EU importerte i fjor olje, gass og kull for rundt 500 milliarder dollar, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Ettersom tre firedeler av beløpet går til oljeimport, kan det være godt nytt for EU at oljeprisen har rast til 85 dollar fatet – det lavest nivået siden 2010.

Reuters har regnet ut at EU kan spare 25 milliarder dollar i kostnader til energiimport bare i år. Dersom oljeprisen holder seg under 90 dollar fatet i snitt neste år, kan den samlede importregningen bli redusert til 425 milliarder dollar. Det gir en innsparing på 80 milliarder dollar – eller drøyt 500 milliarder kroner – sammenlignet med i fjor.

Selv om fallende energipriser gjenspeiler mørknede utsikter til verdensøkonomien, kan de altså bidra til å stagge en ny nedtur. Fortsatt inflasjonsfall kan kutte kostnader i husholdninger og energiavhengige industri i land som må importere olje. Det kan i sin tur bedre deres forbruks- og investeringsevne.