Bilde fra tavle

It’s NAV og never

Økt ledighet blant ingeniører. I løpet av 2014 meldte 283.000 personer seg arbeidsledige hos Nav, noe som utgjør drøyt 10 prosent av arbeidsstyrken. Men mange kom raskt i jobb igjen. I gjennomsnitt for hele året var 75.300 personer registrert som helt ledige i fjor. Arbeidsledighet rammer mange, og det er slett ikke uvanlig å oppleve … Continued

Økt ledighet blant ingeniører.

I løpet av 2014 meldte 283.000 personer seg arbeidsledige hos Nav, noe som utgjør drøyt 10 prosent av arbeidsstyrken. Men mange kom raskt i jobb igjen.

I gjennomsnitt for hele året var 75.300 personer registrert som helt ledige i fjor.

Arbeidsledighet rammer mange, og det er slett ikke uvanlig å oppleve perioder som arbeidsledig, sier kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt i Nav.

At de månedlige tallene over arbeidsledighet ligger langt under antallet som blir arbeidsledige i løpet av et år, forklarer Åsholt med at mange ledige kommer raskt i jobb.

Færre på tiltak

Det viser at vi har et velfungerende arbeidsmarked. Mange opplever perioder med arbeidsledighet, men de fleste kommer raskt i jobb, sier han.

Det gjennomsnittlige tallet på arbeidsledige i hele 2014 var 8 prosent høyere enn året før. Blant annet skyldes det at færre deltok på arbeidsmarkedstiltak.

Noe som også bidrar til oppgangen i ledighet, er de vanskelige tidene i industri knyttet til oljebransjen.

Fallende oljeinvesteringer har ført til at ledigheten har økt spesielt for ingeniører, teknikere og sivilingeniører. Likevel er det viktig å si at ledigheten fortsatt er lav for disse yrkesgruppene og at de fleste raskt kommer i jobb igjen, forteller Navs kunnskapsdirektør.

Flere langtidsledige

Langtidsledigheten økte gjennom året, og hver fjerde ledige hadde vært uten jobb i mer enn ett år. Samtidig ble det lyst ut færre stillinger i 2014 enn året før.

Tallene fra Nav viser at færre unge var i jobb i fjor enn i 2013.

Mens de eldste velger å jobbe mer enn før, ser vi at det motsatte skjer blant de unge. Det har sin naturlige forklaring i at flere unge velger å studere når jobbtilbudet er lavt. Men vi har også merket oss at færre unge jobber ved siden av studiene. Noe av dette kan skyldes sterkere konkurranse fra arbeidsinnvandrere om jobber som er aktuelle for ungdom og studenter, sier kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt i Nav.