Bilde fra arbeid i høyden

Investerer for en halv mrd.

Ut av kull. Inn i fornybart. Pensjonsgiganten KLP trekker seg ut av kullselskaper og øker i stedet investeringene i fornybar energi med en halv milliard. Vi selger oss ut av kullselskaper for å gi et signal om at det er nødvendig å foreta et skifte fra fossilt brensel til fornybar energi, heter det i en … Continued

Ut av kull. Inn i fornybart.

Pensjonsgiganten KLP trekker seg ut av kullselskaper og øker i stedet investeringene i fornybar energi med en halv milliard.

Vi selger oss ut av kullselskaper for å gi et signal om at det er nødvendig å foreta et skifte fra fossilt brensel til fornybar energi, heter det i en uttalelse fra konsernsjef Sverre Thornes.

Selskapene som droppes, har mer enn 50 prosent av inntekten fra kull. Det anslås at dette vil medføre salg i aksjer og obligasjoner på i underkant av 500 millioner kroner.

Like mye skal samtidig investeres i fornybar energi i utviklingsland.

Beholder oljeaksjer
Flyttingen av investeringene er et bidrag til «et helt nødvendig skifte» fra fossilt brensel til fornybar energi, ifølge Kommunal Landspensjonskasse (KLP).

Vi har lenge vært en viktig finansieringskilde for norsk vannkraft og har vesentlig større investeringer i fornybar energi enn i olje-, gass- og kullselskaper samlet, sier Thornes.

En utredning gjort av KLP, tyder ikke på at uttrekket fra kullselskapene vil få stor betydning for avkastningen. Hadde selskapet også gått ut av olje, ville konsekvensene blitt større, og KLP beholder derfor investeringene i oljeselskaper.

KLP, Norges største forvalter av pensjonspenger, leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner.

Fornuftig strategi
Initiativet til å trekke KLP ut av kull kom fra Venstre-ordfører Alfred Bjørlo i Eid kommune i Sogn og Fjordane.

Store investeringer i fossilsektoren utgjør en risiko, mens miljøvennlig energiteknologi representerer framtida. At KLP nå tar lederskap, er bra for miljøet, men det er også en fornuftig investeringsstrategi, sier Bjørlo.

Han mener at også Oljefondet bør trekke seg ut av kullselskaper. Et utvalg nedsatt av regjeringen for å vurdere denne muligheten, skal etter planen komme med sine anbefalinger i løpet av november.

Vi er avhengige av inntektene fra olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel, samtidig som Oljefondet er tungt inne i den samme sektoren. Dette er en utfordring, og Norge har behov for å spre den samlede risikoen på våre felles sparepenger mest mulig, sier Bjørlo.