Industriens ordrebøker blir stadig tommere

Ordrereservene falt med hele 24,5 prosent.

Ordrereservene i industrien har falt nesten 25 prosent på ett år, og som tidligere er det leverandører til oljesektoren som sliter mest med tomme ordrebøker.

Ordrereservene har nå falt sammenhengende siden starten av 2015, viser kvartalstallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Mens ordrereservene falt 3 prosent fra tredje til fjerde kvartal i fjor, var nedgangen på 24,5 prosent sammenlignet med siste kvartal i 2015. Fallet er synlig både i hjemmemarkedet og eksportmarkedet. For eksportmarkedet er fallet størst, med hele 28,2 prosent.

Som i tredje kvartal i fjor, er det innenfor næringene som leverer varer og tjenester til olje- og gassektoren at reservene faller mest. For maskinindustrien er fallet på hele 56 prosent, og aller størst innenfor eksportmarkedet. Også bygging av skip og oljeplattformer, samt kategorien annen verkstedsindustri, bidrar til at ordrebøkene blir tommere.

Metallindustrien hadde på sin side en oppgang i ordrereservene på 26 prosent i perioden og bidro dermed til å dempe nedgangen.

(©NTB)