Bilde av Steinar Riise

Ikke heng med hodet

Mange vil komme styrket ut. Flere opplever utfordringer, men mange vil komme styrket ut av situasjonen. Det sa Steinar Riise, adm. dir. i Ocean Installer på Verftskonferansen 2014. Flere med han mener et større fokus må ligge på det som skjer utenfor Norges grenser, skriver Norsk Industri på sine nettsider. Vi må erkjenne at det … Continued

Mange vil komme styrket ut.

Flere opplever utfordringer, men mange vil komme styrket ut av situasjonen. Det sa Steinar Riise, adm. dir. i Ocean Installer på Verftskonferansen 2014.

Flere med han mener et større fokus må ligge på det som skjer utenfor Norges grenser, skriver Norsk Industri på sine nettsider.

Vi må erkjenne at det også er andre i verden som synes det er spennende å jobbe offshore, sa Per Olaf Brett, Vice President, Ulstein, i sin innledning på sitt foredrag på Verftskonferansen 2014.

Hans budskap er at man må bruke mer tid på det internasjonale perspektivet. Han er opptatt av de lange linjene og trendene som har pågått en stund. – Global tenkning og det å engasjere seg ute er avgjørende.

USA og Norge har hentet seg inn igjen. Vi er tilbake på et godt spor. Det er stort investeringsnivå på norsk sokkel. Det er mye potensiale for mye arbeid. Ser man på Europa under ett er det imidlertid mer bekymringsfult. Det er en dårlig utvikling. Vi ser en liten tendens også i Norge at vi vil følge mer Europa, det er ikke bra nyheter.

I det lange perspektiv har vi sett en kraftig vekst, men behovene vokser ikke i samme takt som tidligere, sa Brett.

Heldigvis for oss i næringen er det nye land som vil opp og stå, det gir oss vekstkraft og drahjelp.

Det som er gledelig i offshoreindustrien, er at veldig mye mer offshoreindustri finner sted utenfor vårt hjemmemarked. Tyngdepunktet av offshoreindustri flytter mot ekvator. Det gir føringer på hvordan og hvorfor vi bygger og hva slags utstyr som brukes.

Vi må fremover jobbe for å få mer ut av den internasjonale offshorevirksomheten. Her er det mange investeringer. Dette på tross av at Statoil og andre bremser. Å tro at investeringene stopper opp, det må være feil, sa Brett.

Flere utfordringer

Vi ser en fortsatt positiv utvikling, men den har flere utfordringer, sa Stene Førsund som snakket om markedsutsiktene fra en leverandørs ståsted.

Førsund er executive Vice President, Sale & Marketing Kongsberg Maritime. Han tenker da også på utfordringer med tanke på sanksjoner mot Russland og urolighetene i regionen med Syria og Iran.

Vi opplever en ekstrem leveranseboom nå, og den vil nok gå ned. Bygging flytter seg fra Europa og mot Asia. Kina er den store leverandøren etterfulgt av Japan og Korea. Når det gjelder bygging av supply fartøy ser vi for oss en etterspørselsvekst på fire prosent. Men det er stor usikkerhet om hvor lenge det vil gå opp. Fartøyene med høyest kostnader med tanke på drift vil bli faset ut. Det er i dag ingen mangel på verftskapasitet.

Han gir noen stikkord:

  • For rørleggerfartøy ser det ganske bra ut. Det ser også bedre ut for subsea support fartøyer.
  • For seismikk har det ikke vært så positivt de siste ni månedene. Etterspørselen har sunket med 16 prosent. Det ser litt svakt ut for øyeblikket. Må ha en vekst på ti prosent framover for å kunne se at det er mulig å bygge flere seismikkfartøyer.
  • Drilling: Etterspørselen har falt fra 7 til 4,5 prosent. Flåten øker mer enn etterspørselen.
  • Ingen flytere er bestillt siden april 2014.
  • Stene Førsund pekte på verftene i Asia og undres over hvordan de vil forholde seg til utviklingen fremover. Han mener drillingboomen er definivt over, der det er ingen ordrer siden april.

Global tilstedeværelse betyr nærhet til kundene. Når vi har flere bein å stå på – flere forretningsområder – gjør det oss mindre sårbar av markedssyklusene, sier Stene Førsund.

Ikke heng med hodet

Flere vil mene at det er et brutalt marked, men vi kan ikke henge med hodet, sier Steinar Riise, adm. dir. i Ocean Installer. Han representerer markedsperspektivet fra en global subseaaktør.

Vi ønsker å være veldig veldig globale. Vi har operasjoner på mange steder. Selv om markedet berøres av den store stoppen med Statoil, opplever vi en konstant vekst. Vi må nok legge kurven litt ned i ytelsestakten og ikke la gå så raskt som vi har gjort, men vi har det bra. Vi er stolt av vårt arbeid.

Han løfter særkilt fram sin nye båt med samarbeid med VARD, Solstad Offshore, SR-bank og Ocean. Samarbeidet resulterte i en god arbeidsprosess og et meget godt sluttprodukt som er levert uten barnesykdommer.

Selv om det er nye kutt i subseaindustrien er det ikke full stopp. Vi har tidenes ordrebok og tidenes omsetning. Vi må jobbe smartere og mer effektivt. Vi fortsetter å ansette fordi vi skal videre.

Statoil-kutt skremmer, men vi ser likevel en ny markedsvekst for vår del. Det globale anbudsnivået er likevel fortsatt bra.

Han peker på mange prosjekter de neste årene. Nye norske olje- og gassfunn ventes å settes i produksjon frem mot 2020. Mange prosjekter er underveis med mål om å øke ressursutnyttingen.

Et krevende marked betyr at de mest innovative og dynamiske selskapene flyter til toppen. Kostnadspress er en betydelig utfordring, men ikke dommedag. Kostnadsfokuset er en utfordring til å levere enda bedre, mer effektivt og med høyere kvalitet i alle ledd i offshoreindustrien.

Vi har en kanontro på fremtiden. Vi lever i en fantastisk tid og det er all mulig grunn til å smile.

Klikk her for å se tidligere publisert videointervju med Steinar Riise, CEO i Ocean Installer.