Bilde av penger.

Vil hver 5. arbeidsplass forsvinne?

NAV-kø lang som et vondt år. Hver femte arbeidsplass i Hordaland kan forsvinne som følge av kutt i oljesektoren, viser rapport fra fylkeskommunen. For hver tiende oljejobb som blir borte, kan seks andre jobber forsvinne. Ifølge rapporten har mer enn 28.000 mennesker i fylket sin arbeidsplass knyttet til olje- og gassindustrien i dag. I tillegg … Continued

NAV-kø lang som et vondt år.

Hver femte arbeidsplass i Hordaland kan forsvinne som følge av kutt i oljesektoren, viser rapport fra fylkeskommunen.

For hver tiende oljejobb som blir borte, kan seks andre jobber forsvinne. Ifølge rapporten har mer enn 28.000 mennesker i fylket sin arbeidsplass knyttet til olje- og gassindustrien i dag. I tillegg er 19.000 andre arbeidsplasser avhengig av aktiviteten i denne sektoren.

Rapporten viser dermed at nesten hver femte arbeidsplass i fylket er direkte eller indirekte avhengig av det som skjer i olje- og gassindustrien, skriver Bergens Tidende.

Dette er ikke veldig overraskende, men det er slående å få det dokumentert, sier fylkesordfører Tom Christer Nilsen (H).

Ifølge Statistisk sentralbyrå ble det i 2010 produsert varer og tjenester for 403 milliarder kroner i Hordaland. Olje- og gassektoren sto direkte for 104 milliarder kroner av dette beløpet. Ifølge den nye rapporten fra fylkeskommunen vil ringvirkningene stå for ytterligere 33 milliarder kroner. Totalt betyr det at 34 prosent av all produksjon i Hordaland er knyttet til olje- og gassindustrien. Handel og engros, samt rådgivningstjenester, utgjør de største næringene som kan bli rammet av ringvirkninger.

Denne rapporten dokumenterer hvor viktig denne industrien er for næringslivet og arbeidsplasser i Hordaland og på Vestlandet. Det som skjer i denne sektoren er dermed utrolig viktig for hele samfunnet vårt, sier Nilsen.