Helge Lund tjente 13,8 mill.

Økning på 25 % på tre år. Konsernsjefstillingen i Statoil ga Helge Lund grunnlønn på 7 millioner kroner i 2013. Med bonusordninger, feriepenger og skattepliktige goder på toppen blir inntekten fra Statoil nesten doblet. Statoil har sendt NTB tallene for siste års lønnskostnader knyttet til Helge Lund, og her framgår det at han har hatt … Continued

Økning på 25 % på tre år.

Konsernsjefstillingen i Statoil ga Helge Lund grunnlønn på 7 millioner kroner i 2013. Med bonusordninger, feriepenger og skattepliktige goder på toppen blir inntekten fra Statoil nesten doblet.

Statoil har sendt NTB tallene for siste års lønnskostnader knyttet til Helge Lund, og her framgår det at han har hatt en økning i skattbar inntekt på over 25 prosent de i perioden 2010 til 2013, fra 11 til 13,8 millioner kroner.

Informasjonsdirektør Jannik Lindbæk jr er mest opptatt av at grunnlønnsveksten har vært moderat:

Statoils konsernsjef har hatt en gjennomsnittlig årlig vekst i grunnlønn på 2,75 prosent gjennom de siste fem år, sier han til NTB.

Tilsvarende gjennomsnittlig årlig vekst for andre grupper i Statoil de siste fem år har vært for øvrig var 3,25 prosent. De mottar imidlertid ikke bonuser og andre goder på samme nivå som Lund, og det er denne delen av inntekten toppledere i norske oljeselskap har fått mest kritikk for.

Ulike goder og ordninger utgjorde i 2013 nesten 6,8 millioner kroner for Lund. Statoil begrunner dette med gode resultater i 2012, som ga en bonus på 37,5 prosent av fastlønn. Ettersom resultatene i 2013 ikke var like bra, er det ventet en lavere bonusutbetaling i år. For 2014 er det besluttet å gi konsernsjefen et grunnlønnstillegg på 2,5 prosent, slik at grunnlønna i år blir 7,2 millioner kroner.

(©NTB)