Handlingsregelen er for raus

Blir helt crazy. Handlingsregelen for bruk av oljepenger er for raus og må endres, mener tre professorer. Handlingsregelen fastslår at regjeringen kan bruke inntil 4 prosent av oljefondets verdi, som er den anslåtte avkastningen på fondet. Regelen åpner for at politikerne kan bruke altfor mye penger, sier professor Ragnar Torvik til Dagens Næringsliv. Vi kan … Continued

Blir helt crazy.

Handlingsregelen for bruk av oljepenger er for raus og må endres, mener tre professorer.

Handlingsregelen fastslår at regjeringen kan bruke inntil 4 prosent av oljefondets verdi, som er den anslåtte avkastningen på fondet. Regelen åpner for at politikerne kan bruke altfor mye penger, sier professor Ragnar Torvik til Dagens Næringsliv.

Vi kan ikke holde på med den regelen vi har nå. Da blir det helt crazy, sier han.

Torvik mener handlingsregelens grense bør senkes til 2,5 prosent fordi det er et mer realistisk anslag på fondets avkastning.

Han mener dessuten at politikerne bør bruke mindre enn ventet avkastning etter hvert som fondet blir større, fordi risikoen øker når stadig mer av oljeformuen er pumpet opp og ligger som finanskapital i fondet.

Professor Steinar Holden er enig, og peker på at etter hvert som det blir mindre og mindre olje og gass i Nordsjøen og mer og mer penger på fondet, så gjør risikoen at vi må bruke mindre. Også han mener en avkastning på 4 prosent er urealistisk.

Professor Hilde Bjørnland mener regelen om å bruke en viss andel av oljefondet må vrakes til fordel for en fast andel av verdiskapningen.

Oljepengebruken bør holde seg på dagens nivå, målt som andel av BNP for Fastlands-Norge, sier hun.

I årets statsbudsjett utgjør oljepengebruken 5,8 prosent av Fastlands-BNP.

©NTB